Gå til hovedsiden

Google Tag Manager – en markedsførers drøm?

Hensikten med Google Tag Manager er å gi markedsførere på nett mulighet til å definere hvordan brukeraktivitet spores (trackes) – det gjennom et intuitivt verktøy som attpåtil er gratis.

Google Tag Manager
Analyse (fra analytics.blogspot.no/)

Hvorfor bruke Google Tag Manager?

Google Tag Manager Tjenester
GTM har en intuitiv stegvis flyt (i v2) for opprettelse av tagger. Flere tjenester støttes, og det er mulig å legge til egen kode dersom din ønskede tjeneste ikke er representert.

Tradisjonelt sett implementeres sporingskode av utviklere og det medfører at endringer må gjennom en gjerne tidkrevende leveranseprosess. Det kan dermed forsinke datainnsamlingen og med det kan verdifull data gå tapt, f.eks. ved kampanjer. GTM (og andre tilsvarende tag manager tjenester) løser denne tidsforsinkelsen ved at det lages «tagger» som lytter på spesifikke hendelser på nettsiden, reagerer når hendelser intreffer og sender data videre til Google Analytics eller annen tjeneste – alt dette bare ved noen få tastetrykk på GTMs nettside og vips, det er live! Bruker man flere analysetjenester vil de kunne samles og administreres på et sted, man forholder seg kun til Google Tag Manager. Nevnte jeg at tjenesten er gratis? 😉

Fortsatt i tvil om denne tjenesten er noe? Da bør du lese informasjonen som finnes på GTM sine nettsider. Her høres GTM unektelig ut som en markedsførers drøm! Alle sporingsbehov løses fortløpende, det uten å involvere utviklere og vente på leveranser. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Hva skal til?

For å ta i bruk GTM må en kodesnutt (kalt en container) levert av GTM inn på alle nettsider hvor det ønskes sporing (walk in the park for de fleste utviklere). Dette gjør det mulig for GTM å automatisk injisere «tagger» (egentlig kodebiter) på nettsiden, og disse taggene gjør det igjen mulig å spore trafikk, brukeroppførsel, hvilke kanaler brukere kommer fra og mye mer.

Om f.eks. Google Analytics (Universal Analytics) script allerede finnes på nettsiden din erstatter du dette med koden fra GTM. Deretter fjerner du all relatert sporing som er kodet inn i løsningen og konfigurerer det isteden som tagger i GTM (viktig å ikke ha noe hengende igjen her da det kan føre til dobbeltregistrering av data). Når du så har fått lagt inn GTM containeren vil du kunne starte konfigurasjonen av sporing direkte i GTM sitt ganske så lekre grensesnitt.

Jeg vil påstå at det å konfigurere opp GTM krever en med middels teknisk interesse. I mine øyne bør man kunne forvente følgende av en GTM administrator («tagger»):

  • God kjennskap til HTML dokument struktur (HTML DOM).
  • Noe kunnskap om JavaScript.
  • Noe basis kode kunnskap ettersom man fort havner i situasjoner hvor man må skrive makroer i GTM.

Det å kunne bruke GTM krever altså noe teknisk kompetanse (om en ikke skal følge en oppskrift funnet på nett slavisk og håpe på det beste). Tilfeldigvis, da jeg holdt på å skrive dette innlegget leste jeg et intervjue med Scott Brinker på EPiServer.com om hans syn på fremtiden til markedsføring. Han forteller at det fremover blir viktig å ha markedsførere med teknisk kompetanse for å utnytte teknologien optimalt til å nå ut til ønsket brukergruppe. Det gjelder så absolutt for sporing av nettstedsbruk også, som en relativt erfaren bruker av GTM (og Google Analytics) har jeg erfart at teknisk kompetanse er nødvendighet i oppsett og bruk av GTM (og til dels i Google Analytics).

Involver IT!

IT bør alltid involveres ved endringer i Google Tag Manager, om ikke under oppsett i GTM (foretrukket), enten via dokumentasjon eller rutine rundt verifikasjon opp mot oppsett. Hvorfor? Jo, fordi, GTM administratorer tagger blant annet basert på HTML struktur, f.eks. registrer trykk på knappen med id=kjøp. Hva skjer da når nettsiden oppdateres og strukturen endrer seg? Det kan påvirke tagger og i ytterste konsekvens kan de slutte å fungere, og vi ender opp med å miste data helt til feilen blir oppdaget og rettet i GTM. Dette gir oss masse trøbbel med usammenhengende datagrunnlag i rapporter i lang tid fremover.

Graf som viser et plutselig fall fra mer enn 3500 trykk til 0 trykk
Fallet fra over 3500 klikk til 0 kan enkelt forklares med at det ble levert en forbedret versjon av en sidemal (med responsivt og universelt utformet design). En tekstlenke ble endret til en knapp og Google Tag Manager administrator visste ikke at det fikk konsekvenser for sporing.

IT, og da utviklere, bør være kjent med hvilke avhengigheter presentasjonslaget har til GTM for å kunne melde i fra om leveranser fører til endringer som vil påvirke dette. Videre må utviklere involveres når det ønskes data utover det som enkelt kan finnes i HTML strukturen (eller via JavaScript), f.eks. for å registrere salgsinformasjon som ikke nødvendigvis vises i HTML til brukeren. For å oppnå mest mulig fleksibilitet, og nettopp unngå dette med at endringer i struktur fører til feil, er det best practice å legge de fleste data som brukes av GTM i GTMs eget datalag (nei, ikke skjult i en obskur HTML struktur eller heftige makroer i GTM). Dessverre, avhengigheten til oss utviklere er der fortsatt, fordi det å putte data i datalaget krever en utviklers magiske tastetrykk.

Kort oppsummert

Full utnyttelse av Google Tag Manager oppnåes først når det er et godt samspill mellom IT og markedsførere, og gjerne når markedsfører har teknisk bakgrunn. Tar man i bruk GTM på riktig måte vil man sitte igjen med et veldig kraftig verktøy for administrering av sporing på nettsiden. Dette fremfor å ha samme sporing til dels uoversiktlig spredd rundt i kode. Videre har man, innenfor visse rammer, mulighet til å legge til sporing nærmest umiddelbart ved behov.

Mest populære