Gå til hovedsiden

Slik kan gode rutiner gi mer penger og bedre omdømme

Se hvordan du kan øke inntjeningen og styrke omdømmet med gode rutiner – samtidig som du oppfyller alle kravene i bokføringsloven.

Tommel opp? Gode rutiner kan gjøre deg mer populær og øke inntektene.

En gang i året og i starten av kundeforholdet går vi igjennom interne bedriftsrutiner sammen med deg. Målet er å ta temperaturen på alt ifra kasserutiner, ordre og faktureringer og attestasjonsrutiner til rapportering fra daglig leder til styret og ansattes arbeidskontrakter.

En grundig gjennomgang kan gi mange svar. Blir personalets fravær håndtert skikkelig? Blir refusjoner fra NAV fulgt opp? Betales kun godkjente fakturaer? Ved gjennomgang av kasse, fakturering og ordresystem reduseres også risikoen for at omsetning blir uteglemt. Med hjelp fra en økonomisk rådgiver får du også avdekket om fordringene kreves inn løpende for å minimalisere tap. Dette fører til økt inntjening. Sammen med din økonomiske sparringspartner kan du finne frem til gode rutiner for bedriften din.

Still sterkere ved kontroll

Kanskje kommer sommerpatruljen eller andre tilsynsmyndigheter og banker på døra. De vil naturligvis gjerne se bedriftens arbeidsavtaler. Da vil det lønne seg å ha gjort en kritisk gjennomgang av kontraktene før kontrollen utføres. Ved mangelfulle arbeidskontrakter vil man i verste fall vil man kunne bli hengt ut som et skrekkeksempel i media. Vi ønsker heller at bedriften din trekkes frem som det beste eksempelet på god personalhåndtering!

Rutiner som effektiviserer driften

Et fruktbart samarbeid med en profesjonell økonomipartner bør handle om hvordan bedriften kan drives mest mulig effektivt. Du kan for eksempel få gode råd om hvordan rapporteringen fra daglig leder til styret gjøres mer effektivt. Bedriften din kan rett og slett tjene mer penger og styrke omdømmet gjennom en skikkelig gjennomgang av rutinene dine.

Visma er en autorisert regnskapsfører. Våre økonomiske rådgivere hjelper kunder med å oppnå økt inntjening, bedre oversikt og reduserer risikoen for svekket omdømme.

Mest populære