Gå til hovedsiden

God bruk av UNSPSC

Har du som innkjøper tenkt på hvilke muligheter overgangen til til UNSPSC 18 kan gi din virksomhet?

Dersom du jobber med innkjøp er sannsynligheten stor for at du i disse dager jobber med overgangen til versjon 18 av UNSPSC. Overgangen som skjer i april/mai vil sikre at innkjøpere og leverandører går i takt, og sammen drar nytte av forbedret klassifisering av varer og tjenester i den nye versjonen.

Har du som innkjøper tenkt på hvilke muligheter overgangen til til UNSPSC 18 kan gi din virksomhet? Du har nå en gylden mulighet til å ta en opprydning og kvalitetskontroll av systemet som vil gi dere enda større gevinster i bruken av UNSPSC-kodene i Visma Enterprise eHandel.

 

Enklere bestilling med forhåndskontering

Du kan enkelt forhåndskontere artikkelgrupper med artskonto. Det betyr at du kan gjøre konteringsjobben sentralt og når bestillerne fyller handlevognen med artikler vil hver og en artikkel få standard artskonto påført. Dette vil forenkle arbeidet til bestillerne og kan være tungen på vektskålen som gjør at eHandel blir den prefererte måten å bestille på.

Bedre avtalekontroll

Ved katalogimport er det enkelt å få oversikt over hva slags artikler leverandøren har lagt i katalogen. Det blir da også enkelt å avdekke artikler som ligger utenfor avtaleområdet. Det finnes i tillegg en funksjonalitet som flagger artikler med UNSPSC-koder som allerede ligger aktivt for artikler knyttet til en annen leverandørs avtale.

Bedre styring og rapportering

Rapporteringsverktøyet kan hjelpe deg med å analysere innkjøpene som blir gjort i organisasjonen på bakgrunn av UNSPSC-kodene. Gruppene kan kombineres med andre viktige kriterier for innkjøp i din organisasjon. Du kan for eksempel finne ut hvilke avdelinger som kjøper hva slags type artikler, eller skreddersy rapporter som er gull verdt når du skal ut på nye anbudsrunder.

Mest populære