Gå til hovedsiden

Gledelig nyhet om aksjonærregisteret!

Ny ordning gir økt fleksibilitet.

Aksjonærregisteret

Aksjonærregisteret – et lite pålitelig register

Aksjonærregisteret til skatteetaten har tradisjonelt vært en av de minst pålitelige offentlige registrene vi har i Norge. Mye av bakgrunnen for dette er at aksjeselskap selv er pliktig til å sende inn en årlig aksjonærregisteroppgave, med oversikt over hvem som er aksjonærer og hvilke transaksjoner som er foretatt i løpet av året.

 

Mange har syndet ved oppdatering av aksjonærregisteret

Et stort antall aksjeselskaper har ikke oppdaterte aksjeeierbøker eller annen oversikt over hvem som er aksjonærer og hvilke transaksjoner som er foretatt i løpet av året, selv om dette er noe de selvfølgelig er forpliktet til å ha. Likevel er det mange selskaper som synder her, og kanskje spesielt er det mange som har mistet oversikten når aksjonærregisteroppgaven skal leveres i begynnelsen av hvert år.

 

Tiltak for å gjøre aksjonærregisteret mer pålitelig

Skatteetaten har nå introdusert et tiltak for å gjøre aksjonærregisteret mer pålitelig, og hjelpe selskaper med å rapportere riktig. Løsningen er like enkel som den er god, og innebærer at aksjeselskaper nå fortløpende kan oppdatere aksjonærregisteroppgaven gjennom hele året så snart det skjer endringer i eierforholdet til selskapet.

Dersom selskapet foretar endringer i oppgaven i løpet av året, trenger selskapet ikke levere ny oppgave ved fristens utløp. Ordningen er derfor langt mer fleksibel enn den tidligere løsningen. Men, dersom det ikke skjer noen endringer i løpet av året, skal selskapet likevel levere oppgaven som tidligere. Fristen er da 31. januar i påfølgende år.

 

 

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til rapportering til skattemyndighetene. Har du spørsmål om rapporteringsforpliktelser eller andre skattespørsmål, ta kontakt med advokatfullmektig Alf M. Bakke-Løyning på tlf. +47 415 83 486.

Aksjonærregister

Mest populære