Gå til hovedsiden

Tre grunner til at din bedrift bør ta en gjennomgang av faste kostnader

Vi er inne i en uvant hverdag som kan være økonomisk utfordrende for bedrifter. Se tre grunner til at din bedrift burde ta en gjennomgang av de faste kostnadene.

3 gode grunner til at bedriften bør gå gjennom faste kostnader
3 gode grunner til at bedriften bør gå gjennom faste kostnader

Vi har samlet tre grunner til hvorfor du og din bedrift bør ta en gjennomgang av de faste kostnadene: 

1: Enklere å redusere kostnadene enn å øke inntektene

I tider som nå er det begrenset hva beslutningstagere kan gjøre med inntektssiden og markedsforholdene, men kostnadssiden kan man påvirke i mye større grad. Det er enklere å redusere kostnadene med 100 000 enn å øke inntektene med det samme. Temaer som å lease/leie kontra å bruke opp dyrebar kapital på å kjøpe/eie vil nok være aktuelt. For mange selskaper er det snakk om å ha nok penger til betale ut lønninger, og til leverandører. Og når markedet for å hente inn frisk kapital «tørker inn», er det viktig å bruke den kapitalen man har på en effektiv måte.

2: Får oversikt over de faste kostnadene

Faste kostnader har en stor innvirkning på de totale kostnadene. Som ansvarlig bør du ha en jevnlig gjennomgang av hvilke avtaler bedriften har. Dette gir en god oversikt over kostnadsbildet til bedriften og man blir bevisst på hva man betaler for og hvem man betaler til. I tillegg bør man ha en del kunnskap for å få full oversikt og forståelse over prissetting hos de ulike leverandørene og de markedene de opererer i.

Guide: Hvordan skape et oversiktlig kostnadsbilde?

Det kan være vanskelig å skaffe seg denne sistnevnte oversikten selv. Spesielt vanskelig er det å vite hvorvidt man betaler for mye, noe mange bedrifter gjør på enkelte områder. Gjennom en innkjøpsanalyse av for eksempel strøm og forsikring kan du avdekke hvilke områder det vil være mulig å kutte kostnader. 

Gratis innkjøpsanalyse

3: Finner områder å kutte kostnader

Etter flere år med oppgang og vekst i økonomien (spesielt i Norge) har flere bedrifter fått økte utgifter i takt med inntektsveksten. I tiden fremover vil det bli økt fokus fra eiere og ledergrupper på å drive lønnsomt (ikke minst for å sikre arbeidsplasser) og kostnadseffektivt. Når etterspørselen i markedet avtar er bedriftene nødt til å se på kostnadene sine, og de faste kostnadene spesielt. Hvilke kostnader kan kuttes helt og hvilke kostnader kan reduseres? 

Tips: Redusere administrative kostnader både for å bedre likviditeten og i beste fall dytte disse pengene inn i strategiske områder som produksjon, salg og distribusjon. 

Outsourcing i form av for eksempel innkjøpssamarbeid er et godt virkemiddel for å skape en kostnadsbesparende innkjøpsfunksjon. Outsourcingpartneren vil besitte den optimale kunnskapen som det tar tid til å tilegne seg og holde seg oppdatert på. Det vil også være bedre priser når det forhandles på større volum enn enkelte selskaper kan vise til selv. Ved å benytte rammeavtaler som er ferdigforhandlet vil et selskap også kunne leve med forutsigbarhet i fremtiden.

Om Visma Innkjøpssamarbeid

Visma Innkjøpssamarbeid er en tjeneste som leveres av Visma Advantage AS. Vårt mål er å formidle kunnskap, tips og råd om lønnsomme innkjøp basert på de rammeavtalene som Visma tilbyr. I dag forhandler vi innkjøpsavtaler på vegne av 6000 medlemsbedrifter med et innkjøpsvolum på 2 milliarder kroner.

For mer informasjon om Visma Innkjøpssamarbeid og våre produkter, se vår nettside: https://www.visma.no/innkjopssamarbeid/

Mest populære