Gå til hovedsiden

Gartners topp 10 strategiske teknologitrender for 2018

Gartner presenterer årlig sin oversikt over topp 10 strategiske teknologitrender. Her kan du lese mer om de strategiske teknologitrendene for 2018.

Pixabay.com

Figur: Gartners topp 10 strategiske teknologitrender for 2018 (kilde: Gartner)

1 – AI Foundation

AI (artificial intelligence) som fagområde har utviklet seg gjennom mange tiår, fra forskning tilbake i 1960-årene fram til maskinlæringsalgoritmer og kunstig intelligens slik vi kjenner det i dag. I sum utgjør dette fundamentet for AI, som legger til rette for mer avansert utnyttelse av kunstig intelligens, og som er grunnlaget for å skape mer forretningsverdi. Vi vil se AI pakketert i programvare og tjenester, AI gjennom plattformtjenester, AI som «model as a service», utvikling av algoritmer og AI-modeller, i kombinasjon med tjenester fra profesjonelle tjenesteytende næringer.

2 – Intelligent apps and analytics

Med framveksten av maskinlæring og AI vil vi få mer intelligente applikasjoner og analyseløsninger, som gjør oss i stand til å yte bedre tjenester innenfor nær sagt alle næringer og sektorer. Intelligens vil finnes overalt, i både standard software og skreddersydde applikasjoner, i virtuelle assistenter, chatbot’er m.m, og vi vil se mer avanserte og intelligente modeller for innsikt og analyse.

3 – Intelligent things

Alle ting blir intelligente. Vi vil se innebygget intelligens i industrielt utstyr, medisinsk utstyr, roboter, droner, selvkjørende fartøy og kjøretøy. Vi vil også se økende grad av intelligens mellom ting som kan samarbeide, f.eks. samarbeidende droner, samarbeidende roboter, osv.

4 – Digital twin

Fysiske objekter og prosesser får en digital tvilling, det vil si en digital representasjon med metadata, driftshistorikk, vedlikeholdsdata osv. Basert på dette oppnår man bedre innsikt gjennom observasjon i produksjon, og denne innsikten vil gi mulighet for optimalisering og tuning, som i neste omgang gir grunnlag for bedre beslutninger og bedre produkter.

5 – Cloud to the edge

Edge computing er en distribuert, desentralisert arkitektur, i motsetning til den tradisjonelle cloud-modellen med aksessering av sentraliserte ressurser, hvor dataprosesseringen skjer ute i “kanten” av nettverket, nær datakilden. Internet of Things og virtual/augmented reality er eksempler på drivere for edge computing.

6 – Conversational platform

Interaksjon mellom mennesker og it-systemer har så langt vært karakterisert ved at det er mennesker som lærer og tilpasser seg til teknologi. Når it-systemer og ting blir mer intelligente vil se en endring mot at teknologi lærer seg å “forstå” og tilpasse seg til mennesker. It-systemer blir i stand til å respondere på f.eks. lyd, visuelle stimuli, trykk, lukt, varme, fuktighet og lokasjon, noe som gir en langt mer intelligent interaksjon mellom mennesker og teknologi. Dette øker kompleksiteten i brukeropplevelsen.

7 – Immersive experience

Løsninger for virtuell og forsterket virkelighet skaper en mer sømløs, omsluttende opplevelse av den digitale verden hvor den virkelige og digitale verden smelter sammen. Eksempler på bruksområder er å se hvordan sofaen du vurderer å kjøpe passer inn i stua, å kunne få en virkelighetsnær oppfatning av hvilke hustyper som passer best på tomten du har kjøpt, bruk av digitale modeller til opplæring, eller muligheten til å foreta en digital reise til forskjellige feriedestinasjoner før du bestemmer deg for hvor du legger sommerferien.

8 – Blockchain

Blockchain utvikler seg videre og er blant teknologitrendene i 2018. Det potensielt revolusjonerende med blockchain-teknologien er muligheten for å gjøre transaksjoner uten en tredjepart som verifiserer transaksjonen. Det er finansnæringen som leder an innenfor anvendelse av blockchain, hvor blockchain innenfor betalingstransaksjoner er et eksempel. Offentlig sektor er også på gang, og vi ser ser flere mulige anvendelsesområder, slik som digitale valg, offentlige arkiver, identitetskort, elektroniske helsearkiver m.m. Vi ser imidlertid få større og reelle anvendelser av teknologien per nå. Forventningene til blockchain overgår den faktiske realiteten for teknologien, og Gartner er per i dag ikke i stand til å sette opp en Magic Quadrant for Blockchain.

9 – Event driven model

Hendelsesbaserte modeller er vekst. Årsaken ligger blant annet i framveksten av digitale økosystemer, IoT, digitale tvillinger, moderne brukeropplevelse m.m. De hendelsesbaserte modellene er attraktive fordi de adresserer begrensningene knyttet til smidighet, fleksibilitet og skalering i tradisjonelle forespørselsbaserte modeller. Gartner spår at innen 2020 så vil 80% av alle digitale økosystemer kreve støtte for hendelsesbasert prosessering for å kunne delta i økosystemet.

10 – Continuous adaptive risk and trust

I en total digital verden er sikkerhet viktig, og Gartner setter sikkerhet på kartet også i 2018 i form av såkalt «continuous adaptive risk and trust» – CARTA-modellen. I følge Gartner vil 25% av alle nye digitale forretningsinitiativer ha adoptert CARTA-modellen innen 2020, mot bare 5% i 2017.

Mest populære