Gå til hovedsiden

Gartners top predictions for 2017

Gartner Symposium ITEXPO er en årlig arena for kompetanseheving og nettverksbygging for IT ledere i alle bransjer. Visma var godt representert under eventet i Barcelona 6. – 10. november 2016, og her er noe av det vi tok med oss.

Hvordan påvirkes norske arbeidsplasser av teknorevolusjonen?
Hvordan påvirkes norske arbeidsplasser av teknorevolusjonen?
 1. Innen 2020 vil over 100 millioner mennesker handle via augmented reality (AR)
  Augmented reality (AR) er en live direkte eller indirekte visning av noe fysisk i et miljø der elementene benytter datagenerert sanseinntrykk som lyd, video, grafikk eller GPS-data. AR er relatert til et mer generelt begrep som kalles mediert virkelighet, der et bilde av virkeligheten blir modifisert ved hjelp av en datamaskin, med formål om å forbedre nåværende oppfatning av virkeligheten. Allerede i 2017 vil en av fem ledende retailere starte å ta i bruk AR teknologi for prøving av klær, illustrasjon av hjeminnredning etc.
 2. Innen 2020 vil 30% av alle søk på internett gjøres uten skjerm. «Kommunikasjons-botter» vil bli en viktig del av hverdagen vår, og innen 2020 vil vi snakke mer med «botter» enn med mennesker. Allerede i 2017 vil 5 % av alle forbrukerrettede nettsider tilby audio grensesnitt eller «botter» som aktiveres av spørsmål som rettes til den muntlig.
 3. Innen 2020 vil smarte agenter fasilitere 40 % av alle mobile interaksjoner og «post-app» perioden vil starte å dominere. Apps er ikke nødvendigvis en god investering – smart agents og kommunikasjons-botter vil overta for mye av det dagens apper løser. Veksten i bruk av mobile apps vil derfor avta i 2017 sammenlignet med 2016.
 4. Innen 2020 vil intelligente algoritmer og maskinlæring ha en innvirkning på arbeidshverdagen til milliarder av mennesker. Vi vil med bruk av algoritmer kunne predrikere hendelser og adferd. Allerede fra 2017 vil vi se en økning i marginer på bakgrunn algoritmer som har effektivisert ansattes adferd. Bruk av Artificial Intelligence vil være avgjørende i konkurransen for tjenesteytende næringer i 2020. 20% av bedriftene i denne industrien vil innen 2020 ansette dedikerte folk til å trene nevrale nettverk.
 5. I 2022 vil bruk av Blockchain i næringslivet være verdt $10 milliarder. Blockchain er en distribuert database med ugjenkallelig registrering av viktige data og hendelser, for eksempel pengetransaksjoner, eiendomsposter eller andre verdifulle eiendeler. Det trenger ikke å være bare en passiv datapost, men kan også ivareta dynamisk programmert atferd i forbindelse med hendelser. Blockchains er etablert for å kunne skape tillit på tvers av markeder og kulturer. Blockchain applikasjoner er foreløpig umodne, men allerede i 2017 vil vi se at det etableres blockchains på tvers av bransjer og landegrenser.
 6. Innen 2021 vil alle aktiviteter et individ engasjerer seg i involvere minimum en av syv digitale giganter. De syv digitale gigantene er Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba og Tencent. Vi vil i fremtiden bli stadig mer avhengige av de digitale gigantene, og innovasjon og produktutvikling vil i stor grad basere seg på økosystemet rundt disse selskapene.
 7. I 2019 vil hver dollar næringslivet investerer i innovasjon kreve syv dollar ekstra for å gjennomføre endringen. En massiv investering i ny teknologi og videreutvikling av eksisterende IT infrastruktur vil være en forutsetning for å lykkes med modernisering.
 8. Innen 2018, og gjennom 2020, vil IoT øke etterspørselen etter Data Center Storage med mindre enn 3%. Det meste av dataene som genereres av IOT bruk vil ikke lagres eller benyttes til andre formål, og således føre til reduserte utgifter til lagring.
 9. Innen 2022, vil IoT spare forbrukere og næringsliv $1 billion i året. Ting som er koblet mot internett vil selv kunne gi tilbakemelding dersom de har behov for service eller trenger vedlikehold. Næringslivet vil således kunne spare 10-20% på å predikere når vedlikehold bør skje fremfor å gjennomføre preventivt vedlikehold som i dag. Vi vil innen 2020 ha over 46 milliarder elektroniske enheter og sensorer knyttet opp mot internett, i tillegg til mer enn 25 kommuniserende AI systemer.
 10. Innen 2020 vil 40% av ansatte kunne redusere sine helsekostnader ved å benytte en eller annen form for aktivitetsmåler. Mennesker er ikke i nærheten av å være aktive nok. Innen 2017 vil flere multinasjonale selskaper tilby ansatte aktivitetsmålere for å engasjere til økt aktivitet og sunnere livsstil.

Vil du vite mer om hvordan teknologi trendene vil påvirke din bedrift eller hvordan du kan ta i bruk ny teknologi i dine digitale løsninger?

Vi kan hjelpe deg

Mest populære