Gå til hovedsiden

Gartners 10 teknologitrender for 2015

Analyseselskapet Gartner presenterte, under Gartner Symposium IT Expo i Barcelona 9. – 13. november, 10 teknologitrender som vil være strategiske for de fleste organisasjoner i 2015.

Gartner teknologitrender

De 10 strategiske teknologitrendene for 2015 er:

Computing everywhere

Med fortsatt fremgang i smart-telefon teknologien, mener Gartner at vi bør ha økt fokus på å betjene behovene til den mobile brukeren i ulike sammenhenger og miljøer, istedenfor å fokusere på enhetene alene. Gartner tar for gitt at smart-telefoner og bærbare enheter er en del av et bredere databehandlingstilbud i årene som kommer og vil inkludere tilkoblede skjermer både på arbeidsplassen og i det offentlige rom. Brukeropplevelse og design vil derfor være av avgjørende betydning fremover.

Internet of things

Det å koble stadig flere fysiske ting til internett vil skape flere nye forretningsmuligheter. For eksempel, kan modellen pay-as-you-use brukes på eiendeler (for eksempel materialer), tjenester (som pay-as-you-drive forsikring), mennesker (som movers), steder (for eksempel parkeringsplasser) og systemer (for eksempel skytjenester). Bedrifter fra alle bransjer kan utnytte disse mulighetene.

3D-printing

Produksjonen av 3D-printere er forventet å vokse med 98 prosent i 2015, etterfulgt av en ny dobling i 2016. Gartner hevder at 3D-print vil nå et vippepunkt i løpet av de neste tre årene når printerne blir billigere, markedet vokser og industriell bruk utvides betydelig. Nye aktører vil trolig demonstrere at 3D-printing er en levedyktig og kostnadseffektiv måte å redusere kostnader på gjennom forbedret design, strømlinjeformet prototyping og kortsiktig produksjon.

Avansert og usynlig analyse

Analyse av data vil bli sentralt ettersom volumet av data som genereres eksploderer. Både strukturerte og ustrukturerte data i og utenfor bedriften må analyseres slik at organisasjonene kan dra nytte av den innsikten som skapes gjennom bruken av Internet of things, sosiale medier og bærbare enheter, for å levere riktig informasjon til rett person, til rett tid. Analytics vil bli dypt, men usynlig innebygd overalt. Big data er fortsatt en viktig bidragsyter for denne trenden, men fokuset bør ligge på de store spørsmålene og svarene først og store data etterpå – verdien ligger i svarene, ikke dataene.

Kontekstkrevende systemer

Innebygd intelligens i alt rundt oss kombinert med gjennomgripende analyse vil drive utviklingen av systemer som er oppmerksomme på sine omgivelser og i stand til å reagere hensiktsmessig. Kontekstavhengig sikkerhet er en tidlig anvendelse av denne nye funksjonen, men andre vil dukke opp. Ved å forstå konteksten av en forespørsel fra en bruker, kan programmene ikke bare justere sin sikkerhetsrespons, men også justere hvordan informasjon som blir levert til brukeren.

Smarte maskiner

Avanserte analyser av hvordan vi lever skaper forutsetninger for en verden av smarte maskiner. Avanserte algoritmer gjør systemer i stand til å forstå sitt miljø, lære av seg selv, og handle selvstendig. Autonome kjøretøy, avanserte roboter, virtuelle personlige assistenter og smarte rådgivere eksisterer allerede og vil utvikle seg raskt i en ny tidsalder hvor maskiner vil bli våre hjelpere. Den smarte maskin-epoken vil være den mest innflytelsesrike i IT-historien.

Cloud / Client Computing

Skyløsninger og stadig økende mobil trafikk vil kreve fremvekst av sentralt koordinerte programmer som kan leveres til hvilken som helst enhet. Skyløsninger vil være fremtiden ettersom de er tilgjengelige når som helst, hvor som helst, og både interne programmer og eksterne applikasjoner vil bli bygget på denne måten. Innen kort tid vil innhold og programmer kunne vises og benyttes på tvers av flere enheter. «Den andre skjermen» fenomenet fokuserer i dag på å koordinere TV-visning med bruk av mobile enheter. I fremtiden, vil vi i spill og bedriftsapplikasjoner også kunne bruke flere skjermer og utnytte wearables og andre enheter for å levere en forbedret opplevelse.

Programvaredefinerte applikasjoner og infrastruktur

Smidig programmering av alt fra programvare til grunnleggende infrastruktur er avgjørende for å levere den fleksibiliteten som kreves i en digital virksomhet. Skytjenester som er konfigurerbare gjennom åpne APIer vil være tilgjengelige for oppgradering og på den måten håndtere de raskt endrede kravene til en digital virksomhet og skalere systemer opp – eller ned – raskt. Man har beveget seg bort fra statiske databehandlingsmodeller og over på mer dynamiske modeller som er basert på anvendelse og bruk.

WebScale IT

Flere organisasjoner vil begynne å tenke, bygge og etablere organisasjoner og infrastruktur som web-gigantene Amazon, Google og Facebook. Web-skala IT vil ikke skje umiddelbart, men utvikle seg over tid ettersom skyløsningene gjør sitt inntog. Det første skrittet mot Web-skala IT vil for mange organisasjoner være DevOps – bringe utvikling og drift sammen på en koordinert måte og drive rask, kontinuerlig inkrementell utvikling av applikasjoner og tjenester.

Risikobasert sikkerhet og personvern

Alle veier til den digitale fremtiden vil gå gjennom sikkerhetskontrollen. Men sikkerhet kan ikke være en veisperring som stopper all fremgang i digitaliseringen av næringslivet. Organisasjoner vil i økende grad erkjenne at det ikke er mulig å oppnå et 100 prosent sikkert miljø, og begynne å bruke en mer sofistikert risikovurdering og risikoreduserende verktøy. Tilgangsstyring og brannmurer er ikke lenger nok; alle applikasjoner må være selvbeskyttende.

Mest populære