Gå til hovedsiden

Gårdeiers ansvar for snørydding

Is og snø fra hustak kan utgjøre en stor fare. Gårdeiere har derfor et ansvar om å sikre hustaket og fortauet tilstrekkelig.

Gårdeier er ansvarlig for at det blir ryddet snø og is fra fortau og tak mot offentlig sted, samt at fortauet er tilstrekkelig strødd. Ansvaret gjelder uavhengig om bygården eies av en eller flere privatpersoner eller firma.

Dersom hustaket ikke er tilstrekkelig ryddet eller sikret kan gårdeier bli ilagt et såkalt miljøgebyr. Gebyret har blitt innført i de største byene i Norge. Gårdeier kan også bli ilagt gebyr dersom gårdeier ikke setter opp tilstrekkelig fareskilt eller sperringer når det er fare for at snø og is kan falle ned fra hustaket. I det tilfellet det skulle skje en ulykke på grunn av manglende snørydding eller mangelfull sikring kan gårdeier bli erstatningsansvarlig og i verste fall bli idømt fengselsstraff. Bor du i et sameie eller borettslag har også sameiet / borettslaget et slikt ansvar, og styret eller styremedlemmene kan bli personlig ansvarlig hvis styret ikke sørger for tilstrekkelig rydding og sikring.

I 2010 falt det isklumper ned fra taket på en bygård i Oslo og forårsaket at en person fikk livstruende skader. Gårdeierne ble dømt til å betale erstatning på kr 500 000, samt at gårdeier og driftsleder ble dømt til 60 dagers betinget fengsel. Eiendomsselskapet til gårdeier ble dømt til å betale bot på 2 millioner kroner. Det er dermed stor risiko knyttet til forsømmelse av plikten til å sikre bygget.

Mest populære