Gå til hovedsiden

Hvorfor er det viktig å ha en funksjonell arkitekt i et IT-prosjekt?

En funksjonell arkitekt sin primære oppgave er å skape sammenheng mellom brukerens behov og krav, og løsningene som skal møte disse. Her er noen grunner til hvorfor du bør ha med en funksjonell arkitekt i ditt team.

Funksjonell Arkitekt

Hvis noe av disse spørsmålene var gjenkjennbare kan det være lurt med en funksjonell arkitekt på teamet.

Hva er en funksjonell arkitekt?

En funksjonell arkitekt sin primære oppgave er å skape sammenheng mellom brukerens behov og krav, og løsningene som skal møte disse. Man jobber med et vidt spekter av arbeidsoppgaver innen leveranseprosjekter, salg og forretningsutvikling. En funksjonell arkitekt ser ofte helheten, der kundene ofte fokuserer på mindre problemer. De funksjonelle arkitektene fungerer som mellomledd mellom utviklerne og kunden, og hjelper med å ta avklaringer.

En funksjonell arkitekt er med på å skape verdi til alle prosjektets faser; Konseptfasen, Planleggingsfasen, Gjennomføringsfasen og Avslutningsfasen. Ved å ha dem til stede i alle de ulike fasene er man med på å sikre at behov og krav blir håndtert på en oversiktlig måte, og de kan følges opp fortløpende etter som prosjektet går over i de ulike fasene.

Nedenfor vil du finne en beskrivelse av hva en funksjonell arkitekt kan bistå med i de ulike prosjektfasene.

Konseptfase

I konseptfasen til et prosjekt vil en funksjonell arkitekt bidra med:

  • Behovsanalyse
  • Veiledning og bistand i kravspesifisering

Vi kommer ofte borti kunder som ønsker et nytt eller modernisert IT-system, der kravene er skreddersydd den gamle løsningen. 

Funksjonelle arkitekter hos Visma Consulting er opptatte av å fokusere på hva som er målet og verdien av løsningen. Vi er kurset i kravinnhenting (Mastering the requirements process, MRP), som gjør at vi er spesielt opptatt av at kravene ikke skal inneholde løsning. 

Vi benytter ulike verktøy og metoder for å komme frem til de “rette” kravene , samt at vi kartlegger og dokumenterer domenet. Vi er ikke redde for å utfordre etablerte rutiner eller prosedyrer om dette kan føre til en mer smidig prosess. Alle aktører som vil ta i bruk det nye systemet vil være delaktig i prosessene slik at alles krav og behov er funnet og forstått. 

Planleggingsfase

I planleggingsfasen av et prosjekt kan en funksjonell arkitekt bidra med:

  • Definere og bearbeide krav/epos
  • Løsningsforslag og -spesifikasjon

Kundene er gode på sine domener, men ofte har de aldri eller sjelden vært involvert i et IT-prosjekt. Derfor er det ikke enkelt å vite hvordan alt henger sammen og hvor elementer passer inn.

Funksjonelle arkitekter i Visma Consulting kan være med på detaljere krav og epos. Det er også viktig i denne fasen å fortsette å fokusere på verdi og prioritet. Utforming av akseptansekriterier er nødvendig for at løsningen kan sammenlignes opp mot kravene. 

Gjennomføringsfase

I gjennomføringsfasen i et prosjekt kan en funksjonell arkitekt bidra med:

  • Detaljering av brukerhistorier og løsningsbeskrivelse
  • Endringshåndtering
  • Bistand under utvikling og test

Under utviklingen av et system vil det være ulike grupper som må koordineres for å utvikle det ønskede systemet. Det vil dukke opp spørsmål fra utviklere og avklaringer som må gjøres fortløpende slik at prosjektet ikke stopper opp. I denne prosessen er funksjonelle arkitekter med på å detaljere de brukerhistoriene som skal utvikles samtidig som de tar i mot endringer som er kommet underveis dersom noen behov har endret seg i løpet av prosjektperioden. Etterhvert som funksjonalitet blir ferdig utviklet, vil testerne begynne sin jobb med test av det nye systemet. Da vil funksjonelle arkitekter og testledere jobbe sammen for å sikre at systemet innfrir de akseptansekravene som er satt. 

Avslutningsfase

I avslutningsfasen bistår funksjonelle arkitekter med avklaringer rundt videre utvikling og spørsmål i forbindelse med lansering av nytt system, dette kan for eksempel være bistand til opplæring og brukerdokumentasjon. 

Mest populære