Gå til hovedsiden

Fullt kjør på A-ordningen

A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten, NAV og SSB som innføres 1. januar 2015. Ordningen samler flere innrapporteringer til en og nye rutiner må på plass før man kan sette i gang.

Salgsteam
Salgsteam

Er A-ordningen er forenkling?

Formålet med ordningen er først og fremst å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved å unngå dobbeltrapporteringer til flere etater. Ordningen skal også medvirke til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige. Det at det blir en forenkling, betyr ikke at det er en redusert mengde opplysninger som skal rapporteres. Det innebærer at flere opplysninger skal leveres fortløpende når den enkelte hendelse inntreffer, og ikke som tidligere samles opp og innrapporteres månedlig/terminvis/årlig.

Lønnskonsulentene i Visma Services forebereder seg til ny hverdag

Visma Services er godt i gang med forberedelser til A-ordningen. Det innebærer tett dialog med kundene og innhenting av ny og oppdatert informasjon som må være på plass i lønnssystemet.

For arbeidsgiverne betyr innføring av A-ordningen en endring av rutiner, både internt og i samarbeidet med oss som leverandør av lønnstjenester. Vi i Visma Services bistår kundene våre med å tilpasse de nye rutinene på en best mulig måte.

A-ordningen som sådan innebærer ikke merarbeid for oss som tjenesteleverandør, men en endring av arbeidsmønster. For de fleste vil denne høsten brukes til å oppdatere registre i lønnssystemene og forberede til A-melding som skal rapporteres i 2015.

Parallelt med disse aktivitetene, skal 2014 avsluttes og rapporteres som før med terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver. Det betyr at desember blir en hektisk periode for lønnsavdelingene.

Innføring av A-ordningen er det største som har skjedd på lønnsområdet på veldig mange år og derfor gleder vi oss til en hektisk og spennende høst!

Visma tilbyr mye innen A-ordningen enten om du vil gå på kurs for å lære mer selv eller om du vil sette bort oppgavene til våre lønnskonsulenter.

 

Mest populære