Fremtidens arbeidsplass

Fremtidens arbeidsplassFremtidens arbeidsplass og arbeidsmønstre er sterkt relatert til hverandre. Dagens teknologi har skapt virtuelle arbeidsplasser noe som gjør at mennesker kan utføre arbeidsoppgavene sine uavhengig av hvor de befinner seg.  Til tross for den globale lavkonjunkturen har arbeidstakere stadig større muligheter for å velge hvor de vil arbeide. Arbeidstakere planlegger ikke lenger å bli i et selskap til de går av med pensjon, noe som fører til økt jobbhopping og kryssutvikling av arbeidskulturer. Det er derfor essensielt for en bedrift å ha kjennskap til de ulike trendene for å kunne beholde og tiltrekke både eksisterende og fremtidige ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

I dagens moderne innredningsløsninger er stikkordet tilrettelagte og arealeffektive lokaliteter forklarer Salgs- og markedsdirektør Arne Nilsson i Pitney Bowes Interiør. Han presiserer at arbeidsplassen ikke lenger bare er et sted med masse ulike cellekontorer. I dag innreder man kontorer for ulike arbeidsoppgaver som prosjektarbeid, møtevirksomhet, konsentrert arbeid og sosiale settinger. Man ser at de sosiale sonene blir en stadig mer dominerende del av fremtidens lokaler. Arbeidsplassens design og layout påvirker effektiviteten og samhandlingen i arbeidsmiljøet. Mennesker påvirkes av vakre og innbydende interiørløsninger som vil påvirke humør og innsatsvilje.  Arbeidsmiljøet blir oftere mer uformelt av kreative interiørløsninger som hengekøyer, gyngehester, paller og loungestoler.

Til en bedrift som enten er i en renoverings- eller flytteprosess ber Nilsson ledelsen tenke over følgende elementer:

  • En bedrift bør først og fremst tenke på sine ansatte i en flytteprosess. Legg til rette for optimale arbeidsforhold
  • Hva slags image og profil ønsker bedriften i markedet?
  • Kundenes opplevelse av adressen og funksjonalitet i nye lokaler er også svært viktig. Kontorlokaler er en del av en bedrifts strategiske satsing
  • Hvilket miljø som skal skapes og samhandling/synergi i arbeidsmiljøet
  • Integrering av teknologi i miljøet
  • Fleksibilitet i lokalene
  • Arealeffektivisering og kostnader tilknyttet nye lokaliteter

Nilsson anbefaler alle bedrifter om å starte disse prosessene tidlig. Nedsett en brukergruppe, involver de ansatte og ta kontakt med eksterne samarbeidspartnere som Pitney Bowes.  Ofte er det bedre å sette dette til fagpersoner som har den kompetansen som er nødvendig. Så kan du bruke tiden der du får mest igjen for den.

0