Gå til hovedsiden

Fra punching til rådgivning

I en hektisk hverdag krever kundene mer. De ønsker både enkle løsninger og faglige råd. Økt kundefokus vil derfor bli enda viktigere i ti­den som kommer.

Roar Wiik Andreassen, divisjonsdirektør i Visma BPO
Roar Wiik Andreassen, divisjonsdirektør i Visma BPO

Regnskapsbransjen står overfor både teknologiske og strukturelle endringer. Med økt bruk av skybasert teknologi og ikke minst au­tomatisering av transaksjoner, vil dette trolig revolusjonere regnskapsbransjen. Bortfallet av revisjonsplikten for små og mellomstore sel­skaper har bidratt til at strukturen på hvordan regnskapsbyråene er organisert er i ferd med å endre seg. Revisjonsselskapene har begynt å konkurrere med regnskapsbyråene, og i tillegg har flere banker begynt å kjøpe opp regnskaps­byråer.

– Økt konkurranse og prispress preger markedet samtidig som vi beveger oss mot økt automati­sering og bruk av skybasert teknologi. Dette gir større fleksibilitet med tanke på hvem som løser hvilke oppgaver, og er i tråd med kundenes øn­ske om valgfrihet, handlefrihet og fleksibilitet. Flere benytter seg av den muligheten teknolo­gien og de skybaserte tjenestene gir, ved å gjøre noen av oppgavene selv, og overlate de mer au­tomatiserte tjenestene og økonomisk rådgivning til regnskapsførerne. Mange av de tradisjonelle oppgavene til en regnskapsfører, som punching av bilag faller bort ved automatisering av proses­sene. Nye offentlige standarder er også med på å påvirke at manuell transaksjonsbehandling auto­matiseres. Kravet om eFaktura til offentlig sektor er et eksempel på dette, sier Wiik Andreassen.

KUNDEN I SENTRUM

Utfordringene og mulighetene står i kø for alle regnskapsbyråer. Visma vil utnytte mulighetene til å effektivisere back-office funksjoner ved å au­tomatisere regnskapsføringen ytterligere. Dette vil igjen gi mer tid til å gi kundene gode råd.

– For å sette det litt på spissen, kommer vi i øken­de grad til å gå fra å være bokfører til å bli rådgiver innen regnskap, lønn og økonomi. Det er viktig at våre kunder opplever at våre basistjenester blir levert effektivt og billig, samtidig som man kan få relevante råd fra kompetente rådgivere.

ØKT FOKUS PÅ RÅDGIVING

I en hektisk hverdag krever kundene mer. De ønsker både enkle løsninger og faglige råd. Økt kundefokus vil derfor bli enda viktigere i ti­den som kommer. Kundene vil oppleve tettere kontakt med regnskapsfører direkte relatert til sine behov.

– Kundene etterspør en proaktiv leverandør som også kan gi gode råd. I takt med den tek­nologiske utviklingen skal vi både tilby basisproduk­sjon av lønn og regnskap, samtidig som vi bistår med rådgiving ved valg av bud­sjettmodeller, årsoppgjør, diskusjoner rundt styringsmodeller eller finansiering dersom kunden har behov for det.

FORMER FREMTIDEN

Automatiseringsprosessen i regnskapsbran­sjen går i en forrykende fart, og det skjer nye endringer hver måned. Antall eFaktura har ek­splodert. I tillegg har et økende antall tatt i bruk skanning av faktura.

– Det er 100 % opp til oss hvordan vi møter disse utfordringene. Vi har over 10.000 kunder og mer enn 2.200 ansatte i Norden. Vi har som mål å ha de ledende regnskapsførerne i Norden, og ønsker å være i front og drive bransjen frem­over, sier en fremtidsrettet Wiik Andreassen.

Konsekvensene av dette er mange. For noen av våre ansatte kan dette innebære at de oftere snakker med kollegaer i Romania, for andre kan det innebære at de har tettere og mer kontakt med kunden. På kort sikt ser vi at det blir mindre manuelt arbeid og at tid vil bli frigjort til økt salg og nye kunder, slik at vi kan fortsette å være i forkant.

SOLID NORDISK FORANKRING

Wiik Andreassen forteller at konkurransesitua­sjonen varierer fra land til land. I Norge ser vi at små enheter kjøpes opp og at det er sterk lokal konkurranse. I Sverige er det et høyt prispress og markedet er mer delt. De store revisjonssel­skapene dominerer i by­ene mens mindre byråer råder på de mindre stedene. I Finland har man kommet lengst i Norden hva gjelder skybasert teknologi i regn­skapsbransjen, og i Danmark ser man at store globale aktører velges hyppigere.

– Som en stor aktør i det nordiske markedet er det viktig å huske at «business is local». Vi må tilpasse oss de ulike markedene og trende­ne der vi opererer. Samtidig kan vi dra nytte av størrelsen vår. Vi kan for eksempel promotere produkter som er vellykket, i et tilsvarende seg­ment i et annet land. Vi tester, implementerer og deler ressurser på tvers av organisasjonen, avslutter Wiik Andreassen.

Mest populære