Gå til hovedsiden

Slik utførte Westerdals studentene research fasen i første sprint

Bachelorgruppen fra Westerdals Oslo ACT beskriver hvordan de har kommet i gang med første sprint i oppdraget for Visma til å lage en interaktiv løsning for oppstart av egen bedrift. Det starter med research fasen.

Bachelorprosjekt hos Visma
Slik utførte Westerdals studente research fasen i første sprint

Research fase for å definere og segmentere målgruppen

Vi har som gruppe kommet frem til at det å bruke arbeidsmetoden Scrum vil passe godt til dette prosjektet. I Scrum jobber man i sprinter, hvor man planlegger, jobber, itererer og starter prosessen på nytt.

Denne sprinten startet vi med en ny runde brainstorming hvor vi kom frem til hva som måtte gjøres til å begynne med. Vi har gjort en del research, hvor vi har fått definert og segmentert målgruppen. Da det var avklart, utformet vi spørsmål til intervju og laget en spørreundersøkelse som vil gi oss en god innsamling med både kvantitativ og kvalitativ data.

Intervjuer for innsamling av viktig data

Vi utførte intervjuer med studenter fra Westerdals, nyetablerte bedrifter på Forskningsparken og andre bekjente fra forskjellige yrkesgrupper. Vi la også ut spørreundersøkelsen på både Visma og Westerdals sine Facebook sider. Resultatet av dette kommer til å gjøre det lettere for oss å utforme konseptet da mer data gir mer innsikt til hva produktet bør dekke.

Neste steg ble å lage papir skisser og første utkast av konseptet, basert på brainstormings møtene vi har hatt. Dette vil vi igjen iterere på gjennom sprinten basert på tilbakemeldinger fra styringsgruppen og resultatene av brukerundersøkelsen.

Presentasjon til Styringsgruppen

Vi hadde vårt første møte med Styringsgruppen som består av: Yngve Kirkeby, Anders Alknes, Yvette Hoogewerf og Elizabeth Kleive. Der gikk vi igjennom en presentasjon av prosjektet så langt, som var laget av Benny Hoang. Her presenterte vi vår idé og vårt konsept, og fikk tilbakemeldinger på dette.

Veien videre – neste sprint

I neste sprint skal vi begynne å analysere spørreundersøkelsen og iterere på konseptet.  Dette skal vi snakke mer om i neste blogginnlegg. Underveis i prosjektet vil vi, samtidig som vi utvikler, kontinuerlig brukerteste mot målgruppen for å forbedre løsningen. Dette gjør vi for å skape en best mulig brukeropplevelse (user experience).

 

 

 

Skrevet av Marius Skjellerud

Mest populære