Gå til hovedsiden

Intervju: Slik ble Formuesforvaltning langt mer effektive med en BI-plattform

En velutviklet BI-plattform tilgjengeliggjør data for alle i virksomheten og sørger for at man kan ta datadrevne beslutninger. For Formuesforvaltning har BI blitt en kritisk komponent som bidrar til at de kan ta beslutninger basert på dagsferske og reelle data. 

Intervju med Formuesforvaltning

Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap og de har ansvaret for ca. 82 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner. 

I 2015 besluttet ledelsen i selskapet at det skulle satses ytterligere på BI-teknologi for å understøtte beslutningsprosessene i selskapet, og man ønsket i større grad en datadrevet ledelse. Det var et mål å skape effektive rapportering- og analysemuligheter, samt å skape mer visuelle og interaktive rapporter og analyser, både til internt bruk og eksternt mot kunder. 

Etter en grundig vurdering falt valget på TimeXtender for automatisering av datafangst og kode, og Qlik Sense for visualisering av dataene. Visma bWise ble valgt som samarbeidspartner på implementeringen og som lisenspartner. 

Øystein Bø i Formuesforvaltning

– Satsingen innenfor BI har gjort oss langt bedre i stand til å både skape og synliggjøre verdi for våre kunder. Det har også innenfor store deler av virksomheten hjulpet oss med bedre grunnlag når beslutninger skal tas. Vi kan på alle måter raskere forstå trender og utvikling, og ved behov respondere hurtigere enn før, sier administrerende direktør i Formuesforvaltning, Øystein Bø.

– Qlik er et ekstremt kraftfullt verktøy

I denne artikkelen ser vi nærmere på Formuesforvaltning sine erfaringer med Qlik Sense som plattform for visualisering av data. 

– Vi er veldig godt fornøyde med Qlik Sense og det vi har fått til med dette systemet. Qlik er et ekstremt kraftfullt verktøy med stor fleksibilitet, samtidig som det er enkelt å bruke og godt likt av våre brukere, forteller Liv Bøstrand, Business Intelligence Manager i Formuesforvaltning. 

Formuesforvaltning bruker Qlik Sense i hele organisasjonen, i alt fra investeringsanalyser, kundeinnsikt, beslutningsstøtte, medarbeideroppfølging til virksomhetsstyring. Så godt som alle i selskapet har et forhold til Qlik og løsningene brukes i alle avdelingene. De har i dag ca. 25 innsikts- og analysemodeller i Qlik og BI har blitt en kritisk komponent for selskapet. 

I tillegg bruker de Qlik aktivt som en del av utviklingsprosessen, både med tanke på profilering av data, prototyping og kontroll av datakvalitet. Dette gjør at de kan være agile og vise frem nye konsepter raskt. 

Formuesforvaltning har også tatt frem et konsept for måling av datakvalitet, visualisert og presentert for våre ansatte gjennom Qlik Sense. Hver enkelt får se sin egen datakvalitet, og kan enkelt gå videre til kildesystemet for å korrigere feil og mangler der.  

Selskaper i dag bruker utrolig mye tid på å finne, klargjøre og organisere store mengder data, slik at de kan brukes til analyse. Hva kan bedrifter gjøre for å redusere denne tiden brukt på å finne og preppe data? Her er fem steg du kan ta nå:

Guide: 5 data management steps

Fra synsing til faktabaserte beslutninger

Formuesforvaltning hadde et økende behov for rapportering av KPIer, måltall, evaluering av forretningsprosesser samt bedre kunderapportering. Mange ulike datakilder inneholdt essensiell informasjon som måtte sammenstilles for å få et godt bilde av virksomheten og kundene. Dette inkluderte systemer for porteføljerapportering, ordre, CRM, regnskap, flere systemer for tilknyttede tjenester med mer.

Liv Bøstrand i Formuesforvaltning– Vi har gått fra å ikke ha så mye data å styre etter, lite fakta og mye synsing, til at man har mye data tilgjengelig veldig raskt, noe som gjør at man kan kjenne på pulsen i selskapet hele tiden, forteller Liv. 

Videre forteller hun at de tidligere brukte svært lang tid på å sammenstille data, noe som førte til at målinger ikke ble gjennomført så ofte. Med BI-plattformen på plass, oppdateres tallene hver morgen og man er på med en gang. 

– Dette gjør at vi kan agere raskere og faktisk ta tak i ting. Man kan se historiske data og trender på en helt annen måte enn tidligere, sier Liv. 

Å ha data raskt og enkelt tilgjengelig, gir helt andre muligheter for styring og beslutningene blir faktabasert. BI-plattformen som har blitt utviklet har medført at organisasjonen i sin helhet har blitt langt mer effektiv. 

Systemet var ganske ferskt

Formuesforvaltning begynte med Qlik Sense i slutten av 2016, da Qlik Sense fortsatt var ganske ungt. 

– For oss var det bra fordi systemet dekket behovene vi var ute etter selv om det ikke var så funksjonsrikt på den tiden. En konsekvens av dette var at utviklingen gikk raskere, fordi vi ikke kastet bort tid på «flisespikkeri». Vi utnyttet systemet slik det var, og fikk en veldig god løsning, forteller Liv.

Nå, tre år senere, har både TimeXtender og Qlik Sense fått mer funksjonalitet som har gjort systemet enda bedre. Liv forteller at hun mener Qlik Sense er et meget kraftfullt og fleksibelt verktøy som kan dekke de fleste behov for dataanalyse og datavisualisering. 

– Det beste med Qlik Sense er fleksibiliteten og ytelsen. I tillegg er det brukervennlig, og raskt å jobbe med, både i forhold til utvikling og analysedelen. Man kan vri og vende på data og får de presentert gjennom gode visualiseringer. 

I tillegg brukes BI-plattformen ut mot Formuesforvaltning sine kunder. Flere tusen kunder bruker indirekte Qlik Sense gjennom kundeportalen eller mobilapp. Her er det en integrasjon mellom Salesforce og Qlik, der Qlik Analytical Platform er en sentral motor for leveranse av data og visualiseringer.

Tatt opp i Qlik Luminary Class of 2020!

Liv som BI-ansvarlig I Formuesforvaltning har blitt anerkjent som «Qlik Luminary» som er et globalt program Qlik setter opp, med utvelgelse av nye «ledestjerner» for hvert år. De som blir tatt opp her har utmerket seg og blitt lagt merke til av Qlik. I år er det ca 150 i klassen, og deltakerne kommer fra hele verden. 

– Jeg er veldig glad for å bli tatt opp i dette programmet, det betyr at løsningene våre blir lagt merke til og har kommet på Qlik-kartet. Dette gir oss en unik mulighet til å lære av andre i programmet, og vi får tilgang til ressurser fra Qlik som jeg tror vil være veldig verdifullt for oss, sier Liv.

Som Qlik Luminary vil Liv få eksklusive tilganger, både med tanke på Qlik som produkt, men også til ressurser hos Qlik. Det settes opp egne webinarer for gruppen, og de får ekstra oppmerksomhet ved deltakelse på Qlik sine konferanser. Det blir også mulighet til å besøke Qlik’s utviklingsavdeling. 

Tett samarbeid med Visma bWise

Visma bWise har bistått Formuesforvaltning som en samarbeidspartner på både datavarehus i TimeXtender og datavisualiseringer i Qlik Sense. 

– Vi har hatt et godt samarbeid hele veien og jeg er veldig glad for at vi valgte å samarbeide med Visma bWise. Vi har fått veldig gode ressurser, som har en stor del av æren for at løsningene våre har blitt så godt mottatt. Det er gjennomgående svært høy kvalitet på leveransene, og konsulentene er både veldig hyggelige og svært kompetente. 

Hun trekker frem de månedlige statusmøtene som en viktig komponent for et godt samarbeid. Ved å ha en så tett dialog med kunden har Visma bWise kunnet være en bedre rådgiver for Formuesforvaltning. 

Trenger du hjelp med din BI- strategi? Sjekk ut våre tjenester innen Business Intelligence!

Gå til våre tjenester

Mest populære