Gå til hovedsiden

5 fordeler med Hybrid Cloud

Hybrid sky har raskt blitt en populær skyløsning for selskaper som ønsker seg det beste fra begge verdener. Og det med god grunn!

Fordeler med hybrid cloud

Med på lasset får vi selvfølgelig også noen ulemper. Uro og bekymringer rundt sikkerhet og mangel på kontroll over egne data og systemer, har gjort at mange selskaper velger å ikke gå all-in i skyen. Et alternativ for de som ønsker å dra nytte av både Public og Private Cloud synes å være å rett og slett ri begge hestene på en gang.

En «Hybrid Cloud», eller hybrid sky, har raskt blitt en svært populær løsning for selskaper som ønsker det beste fra begge verdener. Og det er ikke uten grunn. En hybrid skyløsning vil ta de beste egenskapene fra offentlige skytjenester og kombinere dette med det beste fra den private skyen. Du kan for eksempel bruke den offentlige skyen til det som krever høye volumer eller lavere sikkerhet, og den private skyen for sensitive eller forretningskritiske behov. 

Derfor kan en slik løsning by på store fordeler for de som ikke ønsker å ta steget helt ut av sitt eget datasenter, eller sin «Private Cloud» om du vil.

Her er de fem største fordelene med å ta i bruk hybrid sky:

1. Kontroll

En av hovedgevinstene ved en hybridløsning er økt grad av kontroll. I stedet for å la en tredjepart få ansvaret for all IT-infrastruktur, kan man velge å holde spesielt kritiske eller sensitive tjenester i sitt eget datasenter.

Den private delen av hybrid-skyen kan i større grad optimaliseres og tilpasses av selskapet selv, til selskapets spesifikke behov.

2. Hastighet

Ved å beholde kontroll over enkelte applikasjoner, kan man også potensielt få høyere hastigheter og i større grad styre ressursene dit de trengs. Der infrastruktur og servere i public cloud ofte deles av mange, er det i større grad enklere å sette opp dedikert infrastruktur i den private skyen, og å optimalisere i alle ledd.

I en hybridsky kan man også tenke seg at man splitter opp applikasjoner i to; en privat og viktig, og en public og mindre viktig. «Der ute» kan man potensielt tolerere lenger responstid, større usikkerhet i svar i analyser, samt klare seg med mindre data. På innsiden, i forretningskritiske operasjoner, kan man tilby mer regnekraft og bedre presisjon.

Hvordan få suksess med migrering til skyen? Last ned guide fra analyseselskapet Eckerson: 

Guide: 7 hensyn å ta for datavarehus i skyen

3. Sikkerhet

Det er alltid en utfordring å sikre data, særlig i nettverk, men i en skymodell der alt er i hendene på en tredjepart kan dette være nesten umulig å få helt kontroll på. Med en hybridsky kan man velge å beholde de mest sensitive dataene innenfor egne murer.

4. Skalerbarhet

En av de store utfordringene med å ha kun eget nettverk og infrastruktur er kostnadene ved å bygge opp, vedlikeholde og utvide dette, og ikke minst dersom du må ta høyde for store topper i belastingen av systemene. For å håndtere dette på egenhånd må du sørge for å alltid ha den maksimalt nødvendige kapasiteten tilgjengelig, selv om du nesten aldri egentlig trenger den.

Her er de offentlige skyløsningene uovertrufne i deres evne til å hurtig skalere opp og ned med både compute og storage etter behov, og serverhallen man har å spille på er nærmest uendelig stor. På denne måten kan man for eksempel bruke den offentlige skyen til å avlaste interne systemer i spesielle perioder, eller man kan spinne opp svært kraftige regnemiljøer og kjøre tunge analyser og beregninger på mye kortere tid enn man kunne forsvart å ha et eget miljø tilgjengelig for internt.

5. Kostnader

Det å implementere en hybrid-skyløsning kan initielt sett føre til en del ekstra kostnader i forhold til å enten etablere et rent privat eller offentlig miljø, men på sikt kan det redusere IT-kostnadene betydelig. Skalerbarheten til en hybridløsning gjør det til et attraktivt alternativ til en hel-privat infrastruktur, som ofte vil være ekstremt dyr å oppdatere og utvide over tid.

Muligheten til å beholde kritiske data og prosesser innenfor egne vegger kan også potensielt hindre store kostnader forbundet med for eksempel datalekkasjer. Oppbevaring av store datamengder blir også fort dyrt i offentlig sky, ikke minst dersom de til stadighet må flyttes inn i og ut av skyen, eller mellom ulike skyleverandører.

Det kan også være en trygghet i det å vite at man ikke har overgitt seg fullstendig til en tredjepart, men selv oppbevarer kritiske og sensitive data og it-eiendeler.

Eckerson: Seven Considerations When Building a Data Warehouse Environment in the Cloud

Last ned guiden fra Eckerson som gir deg en sjekkliste med 7 utfordringer som virksomheter trenger å ta stilling til før de implementer et datavarehus i skyen.

Last ned guiden her

Mest populære