Gå til hovedsiden

Fem tips for å bli en bedre leder

For mange ledere er det en utfordring å lede og motivere en gruppe mot felles mål uten å være sjef med det formelle personalansvaret. Vi gir deg fem tips for å bli en bedre leder.

Å lede uten og være sjef

Dagens utfordring

Mange ledere opplever at de må bruke mye tid på å overbevise og motivere sine medarbeidere. Flere sitter også i en lederposisjon uten å vite konkret hva ledelse handler om. Dette gjelder kanskje spesielt de som har lederansvar, men ikke personalansvar. De er ofte først og fremst fagpersoner med fagansvar på et område, og har ikke erfaring med lederansvar eller hatt opplæring i hva det innebærer å være leder.

Om man mangler verktøy for å lede, er det lett å komme på etterskudd fordi man må ta avklaringer og møter med medarbeiderne sine fortløpende. Mange opplever også at medarbeidere tar over deler av lederjobben deres. Enhver leder – både de med fagansvar og de med personalansvar, må kunne motivere og lede medarbeiderne sine på en god og trygg måte.

Ofte ser vi at de mest suksessfulle lederne evner å være mer tydelig i sitt lederskap og har færre unødvendige henvendelser og avklaringer. Å bli en tydeligere leder handler i stor grad om å bli en tryggere leder. Det finnes enkle teknikker for hvordan du kan bli tryggere og bedre i ledersituasjonen.

Fem tips for å bli en bedre leder uten å være sjef

  1. Bli mer bevisst på viktigheten og betydningen av ditt lederskap. Det er mulig å være sterk på sitt fag og samtidig være en dyktig leder.
  2. Bli mer coachende i lederskapet. Da unngår du å måtte overbevise andre – du skal veilede dem.
  3. Finn ut hva du kan trene på for å utvikle deg som leder.
  4. Lær deg metoder som gjør deg trygg i situasjoner hvor det er ekstra viktig.
  5. Finn ut hva som er viktig for dine medarbeidere slik at de kan ha det best mulig på jobb og samtidig utvikle seg.

Hvordan kan du engasjere medarbeiderne dine i større grad?  

Å ha engasjerte medarbeidere handler i stor grad om å involvere dem i avgjørelser og prosesser, og være interessert i hva som er viktig for dem. I tillegg er det svært virkningsfullt å bli flinkere til å stille spørsmål. Spør heller «hvordan tror du vi best får til dette? enn å fortelle dem hva du mener. 

Er du interessert i å vite mer om hva som skal til for å bli en bedre leder, og hvordan du kan bli en god coach for dine medarbeidere? Da bør du melde deg på kurset «Slik leder du uten å være sjef». På kurset vil du blant annet få flere praktiske øvelser som raskt vil gjøre deg i bedre stand til å mestre godt lederskap og bli en bedre leder.

Kurset holdes av Morten Nilsen. Mortens energi, entusiasme og kunnskap gjør han i stand til å få personer med seg og deltakere på kurs han holder opplever det som verdifullt og interessant å utvikle seg. Han trives best med prestasjonsutvikling i næringslivet innen salg, ledelse og problemløsning. Morten er sertifisert NLP Master Practitioner og har sin utdannelse fra Sjøkrigsskolen og Handelshøgskolen BI. I tillegg har han flere års utdanning innen psykologi og ledelse.

Les mer om kurset «Slik leder du uten å være sjef»

 

Kilde: Morten Nilsen

Mest populære