Gå til hovedsiden

Engasjerte leverandører

Fokuset til Visma Advantage er gjennom konseptet Fordel Bedrift å gi bedrifter gode innkjøpsavtaler som gir fortrinn i et konkurransepreget marked. Dette gjør Visma Advantage  i samarbeid med dyktige leverandører. Ved valg av samarbeidspartnere ser Visma Advantage etter leverandører som har en  solid og tillitsvekkende profil, kan levere på tvers av hele landet – og det er naturligvis veldig positivt dersom bedriften også er en bevisst bidragsyter til samfunnet.

Flere av kvalitetsleverandørene til Visma Advantage er opptatt av sosialt engasjement. De viser sosialt engasjement når det gjelder miljø, idrett, utdanning og utvikling av helsetilbud. Dette engasjementet, og de bidragene det medfører er utrolig viktige og her er noen eksempler på hva våre leverandører gjør for å hjelpe:

Norwegian har UNICEF som sin hovedsamarbeidspartner og støtter dem blant annet i form av innsamlingsaksjoner og reisestøtte. I tillegg går den årlige julegaven til UNICEF for å støtte deres arbeid. UNICEFs viktigste oppgave er å hjelpe barn med å forsvare deres rettigheter og beskytte dem, slik at de får muligheten til å utvikle seg.

Netcom samarbeider med SOS-barnebyer om ulike prosjekter i Afrika. Prosjektene dreier seg om skolebygging, utvikling av helsetilbud og samfunnsutvikling. Dette samarbeidet har blant annet resultert i bygging av en yrkesskole i Lusaka i Zambia hvor 500 elever utdanner seg til håndverkere. Statoil hjelper også barn og unge med å utvikle talenter innen sport, realfag og kultur. Statoil støtter morgendagens helter ved å utdele stipender til mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes.

I tillegg til å tilrettelegge for gode arbeidsforhold er Bama opptatt av å skape viktige arbeidsplasser. Gjennom Jobbfrukt tilrettelegger Bama arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Disse personene får jobbe med varierte arbeidsoppgaver og alle må gjennom jobbfruktskolen.

Dette er bare noen få eksempler på hva våre leverandører bidrar med, og Visma Advantage er utrolig stolt over å samarbeide med leverandører som hjelper andre via viktig engasjement.

*Bama er ny leverandør fra 01.01.2014

Mest populære