Gå til hovedsiden

Endring i MVA-forskriften – justering ved fisjon/fusjon og bruk av «hjelpeselskaper»

Den 31. mars 2014 ble det vedtatt en viktig endring i merverdiavgiftsforskriftens regler om justering av inngående avgift.

Merverdiavgiftslovens bestemmelser om justering av inngående avgift innebærer i korte trekk at ved overdragelse av kapitalvarer som f.eks. fast eiendom, skal inngående avgift forholdsmessig tilbakebetales til staten (justeres). Dette gjelder også ved overdragelse gjennom såkalt fisjonsfusjon og bruk av «hjelpeselskaper».

Justering av inngående avgift kan unnlates dersom mottaker overtar justeringsforpliktelsen for eiendommen (kapitalvaren). Mottaker må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret for å kunne overta justeringsforpliktelse. Frem til forskriftsendringen var det ikke mulig for et såkalt hjelpeselskap å overta justeringsplikten, fordi hjelpeselskapet ikke kan registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette har vært en utfordring i forbindelse med eiendomstransaksjoner, da bruk av hjelpeselskap er en praktisk metode for å overdra f.eks. næringseiendom og for å etablere en holdingstruktur.

Etter forskriftsendringen kan justeringsplikten overføres til ny mottaker av en kapitalvare også når man bruker hjelpeselskaper. Det er satt nærmere vilkår for at dette skal kunne gjøres, blant annet må selskapet hvor eiendommen faktisk skal bli værende, registreres i Merverdiavgiftsregisteret i den termin eiendommen overføres til hjelpeselskapet.

En nærmere beskrivelse av vilkårene fremgår direkte av forskriften.

Mest populære