Gå til hovedsiden

The Elevator Pitch

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal presentere seg selv på jobbintervju. The Elevator Pitch er et nyttig verktøy for å selge et budskap på kort tid.

Trainee Review

Gjennom salgs-trainee programmet er det mye fokus på kompetanseutvikling og læring. Som en del av opplæringsløpet  har vi hver måned Trainee Reviews, der vi jobber med ulike sideprosjekter. Det mest spennende og utfordrende sideprosjektet jeg har vært med på så langt, var også det viktigste for meg personlig å gjennomføre. Vi fikk i oppgave å gjøre en personlig SWOT-analyse, karriereplan og tre-minutters presentasjon, som skulle fremføres for de andre traineene og en ledergruppe.

For å forberede meg til analysen, hadde jeg  både møter med mentor og diverse ledere i Visma for å høre om muligheter internt og hvilke kvaliteter som er ønsket. Ved å gjennomføre en slik øvelse blir man mer bevisst på både styrker og forbedringsområder, og man vet dermed hva man må jobbe med for å komme til ønsket mål.

Hvordan skrive en pitch

Å skulle snakke om seg selv virker kanskje ikke så vanskelig, men når det skal være tre minutter om hvem man er, og ikke en typisk CV-oppramsing, blir det utfordrende. Etter dette sideprosjektet har jeg følgende tips til deg som har lyst til å prøve «The Elevator Pitch»:

  1. Ta gjerne utgangspunkt i CV-en din, men reflekter over hva du har lært, hva du har oppnådd og hvordan du har blitt påvirket av de ulike milepælene både privat og karrieremessig.
  2. Intervjueren har hørt «Jeg har en bachelor i …» hundre ganger før, så legg vekt på hva som gjorde at du fikk de resultatene du fikk og hva du lærte av å studere. Ble du for eksempel mer strukturert?
  3. Vær ydmyk! Innrøm at du ikke er perfekt. At man er bevist på at man har svakheter er en styrke. Hvis du også legger inn noen små forbedringsområder i din tre-minutter, så virker du mer troverdig.
  4. Reflekter over fortid, nåtid og fremtid.

Øver du på dette, og blir mer reflektert over hvem du er og hva som er unikt med deg, så kommer du til å skille deg ut i et jobbintervju.

Lykke til!

Skrevet av Bjørn Erik Dørre, Sales Trainee med markedsføringsbakgrunn fra BI.

Mest populære