Gå til hovedsiden

Eiendomsmegling – fritt meglervalg

Men hva når banken tilbyr eiendomsmegling?

Hva når banken tilbyr eiendomsmegling?

Eiendomsmegling_frittI et rundskriv fra Finanstilsynet i mai 2016 ble det presisert at «eiendomsmeglerforetak ikke skal inngå avtale om eiendomsmegling, dersom inngåelsen av en slik avtale er satt som vilkår i en avtale om annet enn eiendomsmegling». Bankene må utøve sin virksomhet i samsvar i med god forretningsskikk.

 

Eiendomsmegling som vilkår i et tilbud om boliglån

Tenk deg et eksempel der man ved kjøp av bolig er i kontakt med banken om lånefinansiering. Flere kunder har i slike tilfeller opplevd å få tilbud om finansiering med mer gunstige vilkår enn ellers, f.eks. lavere rente på mellomfinansiering eller boliglån, under forutsetning av at bankens eget eiendomsmeglerforetak benyttes ved salg av tidligere bolig. Dersom en bank setter slike vilkår om megleroppdrag inn i en avtale som opprinnelig er om noe annet enn eiendomsmegling, vil kunden miste sin rett til fritt meglervalg. En slik oppdragsavtale vil derfor være i strid med eiendomsmeglerloven.

Dersom en bank ønsker å anbefale sitt eget eiendomsmeglerforetak, må det ifølge rundskrivet, eksplisitt gis opplysninger til forbrukeren om at oppdragsinngåelsen med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Dette må også kunne dokumenteres ved senere forespørsel.

 

Ulovlig honorar til bankansatte

Eiendomsmegling_honorarFinanstilsynet har erfart tilfeller hvor saksbehandlere i banker har fått honorar for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med bankens eiendomsmeglingsforetak.

I rundskrivet presiseres det at ansatte i banken ikke kan motta godtgjørelse fra eiendomsmeglingsforetaket for markedsføring eller anbefaling. Banken må altså innrette sin virksomhet på en slik måte at det er liten risiko for interessekonflikter mellom banken og dens kunder, eller for at kundebehandling skjer i strid med kravene til god forretningsskikk.

 

Kort oppsummert

I henhold til Finanstilsynets rundskriv må kobling mellom banktjenester og tjenester knyttet til eiendomsmegling gjøres uten at dette går på bekostning av kundens frie meglervalg. Banken kan altså ikke stille som vilkår for lånetilbudet at kunden må bruke bankens eiendomsmegler, og bankens ansatte kan ikke motta honorar for lånekunder som inngår eiendomsmegleroppdrag med bankens eiendomsmeglerforetak.

Visma Advokater har en egen faggruppe som arbeider med fast eiendom. Våre eiendomsadvokater hjelper kunder over hele landet med utfordringer knyttet til kjøp og salg av eiendom.

Har du spørsmål relatert til fast eiendom eller ønsker advokathjelp i forbindelse med et eiendomsoppgjør, ta gjerne kontakt på telefon 55 29 90 00 eller epost.

Mest populære