Gå til hovedsiden

EHF- ny infrastruktur for elektronisk handel

EHF representerer en revolusjon i måten elektronisk handel implementeres. Mens man tidligere måtte bruke mye konsulenttid på å koble seg opp mot elektroniske handelspartnere, tilbys nå en løsning for automatisk implementering opp mot nye handelspartnere. Dette er et paradigmeskifte innen elektronisk handel.

Den første til å dekke elektronisk handel utover landegrensene

EHF-standarden er basert på PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) som er den første og tvers igjennom internasjonale standarden som vil dekke elektronisk handel utover landegrensene. At den er internasjonal er èn ting og viktig i seg selv. Det finnes også andre viktige aspekter som medførere store tids- og kostnadsbesparelser.

EHF representerer en revolusjon i måten elektronisk handel implementeres. Mens man tidligere har måttet bruke mye konsulenttid på å koble seg opp mot elektroniske handelspartnere, tilbyr EHF/Peppol en løsning for automatisk implementering opp mot nye handelspartnere. Dette takket være en elektronisk adressebok som gjør at alle deltakere i Peppolnettverket kan «se» hverandre og raskt koble seg opp mot hverandre og aktivisere handel, på sekundet. For oss som har jobbet med EDI i flere år, er vi nå inne i et paradigmeskifte hvor elektronisk handel virkelig tar fart og aksellerer. Derfor har mer enn 20.000 virksomheter i løpet av kort tid oppnådd store besparelser ved å handle elektronisk med hverandre via EHF, og oppkoblingen har vært enkel, selvbetjent og umiddelbar.

Gjelder for faktura, ordre, ordrebekreftelse og varekatalog

Infrastrukturen ble først tatt i bruk for faktura, men gjelder nå også for ordre, ordrebekreftelse og varekatalog. EDI-teamet i Visma  har som første aksesspunkt i Norge satt i produksjon elektroniske ordre og ordrebekreftelser gjennom den nye EHF standarden.

Vår meldingssentral VIP (Visma Integration Platform) støtter nå, som første EDI plattform, den nye EHF standarden på alle ordredokumenter (EHF Ordre, EHF Ordrebekreftelse, EHF faktura, EHF Varekatalog) som brukes innenfor både offentlig og privat sektor.

EHF

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)har skrevet om  EHF ordre og ordreprosess.

Difi har også skrevet om hvilke formater som støtter EHF prosessen.

Mest populære