Gå til hovedsiden

Kan effektivisering redde miljøet?

Søppel flyter i Stillehavet. Global oppvarming. Elendig luftkvalitet i mange storbyer. Med effektivisering kan virksomheten din bidra til et bedre miljø.

Med effektivisering kan virksomheten din bli både mer lønnsom og mer miljøvennlig.
Effektivisering

Et søppelbelte 2 ½ ganger Norges grunnflate ligger og flyter nord i Stillehavet. Samtidig blir verden varmere. Ferskvann blir stadig mindre tilgjengelig. I flere byer meldes det om så dårlig luftkvalitet at den er helseskadelig. Det hele fremstår som en trailer til en dyster fremtidsfilm. Men det er faktisk slik verden rundt oss ser ut akkurat nå.

Visma er en IT-virksomhet og et selskap som blant annet driver med regnskap. Hvordan i all verden kan vi hjelpe deg med å bli mer miljøvennlig? Og selv om din virksomhet tar grep – hva har det å si i en globalisert verden med nærmest ufattelig store miljøproblemer?

Effektivisering er nøkkelen

I Visma jobber vi med effektivisering. Nettopp effektivisering skal gi utslag i bedre miljø. Tenk bare på hvor mye papir som kan spares gjennom å digitalisere og automatisere administrative rutineoppgaver. Se for deg at vi foretar en gjennomgang av regnskapet ditt. Her kan vi påpeke flere konkrete tiltak som skaper høyere effektivitet, gir innsparinger og reduserte kostnader – og samtidig gir et solid bidrag til et bedre miljø.

13 veier til bedre miljø

Her er 13 punkter som kan bidra til et bedre miljø – og som din regnskapsfører kan hjelpe deg med:

1. Tenk grønn omsetning: Som din økonomisjef kan Visma hjelpe deg med å se hvilke produkter selskapet tjener penger på og sjekke det opp mot hvilke av produktene som er miljøvennlige. Kanskje kan dette føre til at du vurderer mer miljøvennlige produkter?
2. Markedsføring av selskapet som grønt: Hvilke grep kan tas i markedsføringen? Hvor stor andel av markedskostnadene går med til å markedsføre selskapet ditt som grønt? En gjennomgang av regnskapet kan gi nye ideer.
3. Flere og flere anbud krever sertifisering (eks. Miljøfyrtårn). Våre rådgivere kan identifisere potensialet for investering i Miljøfyrtårn og sette opp regnestykke for kost vs. nytte.
4. Valg av regnskapsfører: Visste du at det er 121 millioner fakturaer i omløp i Norge hvert år? Både selskapet og samfunnet sparer på overgangen til elektroniske – og ikke minst miljøet. Ufattelige 181 millioner fakturaer (!) sendes ut til forbrukere. Mengden papir er enorm og tillegg brukes konvolutt og transport.
5. Tall viser at vi kan spare miljøet for om lag 800 gram CO2 per faktura ved å velge elektronisk. Til sammenligning er kjøring med bil tilsvarende 170 gram CO2 per kjørte kilometer! En økonomisk rådgiver kan gå igjennom leverandørprosessen og identifisere innsparingsmulighetene ved å gå over til elektronisk format.
6. Andre kostnader: Brukes det mye strøm? Varmes det opp med olje? Her kan det påpekes høye kostnader og tiltak for reduksjon som sparer både kostnader og miljøet.
7. For enkelte virksomheter er reiseregninger en stor kostnad. Vismas løsning for reiseregninger gjør det mulig å lagre elektronisk og benytte elektroniske kvitteringer. Det sparer store mengder papir!
8. Deretter kan vi ta en gjennomgang av de faktiske kostnadene ved reise. Finnes det alternativer til fysisk reise? Google Hangouts, skype eller andre løsninger fremfor kostbare flyreiser? Kan du ta i bruk mer miljøvennlig transport?
9. Har din bedrift firmabiler for ansatte? Hva med å velge et grønnere alternativ, slik som el-biler, eller gå over på kilometergodtgjørelse? Dette kan redusere kjøringen generelt og være skattemessig gunstig både for bedriften og den ansatte.
10. Hva med støtte til kollektiv istedenfor støtte til bil? Hvilke økonomiske konsekvenser har dette? Bomringer, parkeringer og generell bruk gir negative konsekvenser både for lommeboka og miljøet.
11. Servicebiler: Hvilke muligheter finnes det for å gå over på grønnere alternativer også her? Nå finnes det både elbiler og det finnes programvare som hjelper til å planlegge effektive kjøreruter.
12. Går selskapet med overskudd? Din økonomiske rådgiver kan påpeke positive trender og gi råd når det bør vurderes å gjøre tiltak for videre forvaltning av overskuddet. Du kan ved hjelp av rådgivere i bank eller andre, vurdere å investere kapital i grønne fond eller investere i grønn teknologi for eget selskap.
13. Kan vi i fremtiden legge til rette for å utarbeide miljøregnskap også for små og mellomstore bedrifter? Mer bevisste forbrukere vil trolig stille et økende krav også til SME-markedet knyttet til samfunnsansvar i fremtiden. En miljøvennlig drift kan dermed bli et potensielt konkurransefortrinn. I dag er miljøregnskap forbeholdt store selskaper, gjerne for rapportering til myndigheter og eiere. Det kan tenkes at miljøregnskap i fremtiden også vil bli benyttet i små og mellomstore bedrifter slik at de kan synliggjøre sitt samfunnsansvar – også på miljøfronten.

Ikke vent med å ta bedre vare på miljøet. Med relativt enkle grep for effektivisering kan virksomheten din gjøre en forskjell allerede i dag. Du kan velge en regnskapfører med moderne papirløse systemer, hvor du også kan få en gjennomgang av økonomien fra kompetente rådgivere. Sammen kan vi komme frem til gode tiltak for å gjøre virksomheten mer effektiv – og samtidig spare miljøet. Ta gjerne kontakt med oss!

Mest populære