Gå til hovedsiden

Driver du en Smart Bedrift?

Under Smart Bedrift-dagen 2013 fikk en full sal med ivrige gründere både inspirasjon og tips til en smartere hverdag.

Under Smart Bedrift-dagen 2013 fikk en full sal med ivrige gründere både inspirasjon og tips til en smartere hverdag. Ofte kan det både være nyttig og ikke minst inspirerende og høre andre gründere fortelle om hvordan deres bedrift ble til, dele råd og erfaring og ikke minst knytte nettverk.

Kunnskapsdeling stod i fokus under årets Smart Bedrift-dag, og både publikum og foredragsholdere delte villig av sine erfaringer, for å hjelpe nye gründerspirer til å gjøre smartere valg for en smartere bedrift allerede fra dag en. Gründerne Eilert Hanoa (Mamut), Siri Halle (Learn2Ski) og Siri Skøien (Comlight) fortalte om sine reiser fra idé til bedrift, mens DNB, Google og iProspect ga nyttige råd til hvordan drive en smartere bedrift.

Det var stort engasjement blant publikum og mange gode spørsmål ble stilt foredragsholderne.

Kort oppsummert var dette noen av rådene fra gründerne:

  • Følg din ledestjerne
  • Selg fra dag 1
  • By på deg selv
  • Ha tro på det du driver med
  • Bygg sten på sten

Mest populære