Gå til hovedsiden

Driver du en Smart Bedrift?

Under Smart Bedrift-dagen 2013 fikk en full sal med ivrige gründere både inspirasjon og tips til en smartere hverdag.

Under Smart Bedrift-dagen 2013 fikk en full sal med ivrige gründere både inspirasjon og tips til en smartere hverdag. Ofte kan det både være nyttig og ikke minst inspirerende og høre andre gründere fortelle om hvordan deres bedrift ble til, dele råd og erfaring og ikke minst knytte nettverk.

Kunnskapsdeling stod i fokus under årets Smart Bedrift-dag, og både publikum og foredragsholdere delte villig av sine erfaringer, for å hjelpe nye gründerspirer til å gjøre smartere valg for en smartere bedrift allerede fra dag en. Gründerne Eilert Hanoa (Mamut), Siri Halle (Learn2Ski) og Siri Skøien (Comlight) fortalte om sine reiser fra idé til bedrift, mens DNB, Google og iProspect ga nyttige råd til hvordan drive en smartere bedrift.

Det var stort engasjement blant publikum og mange gode spørsmål ble stilt foredragsholderne.

Kort oppsummert var dette noen av rådene fra gründerne:

 • Følg din ledestjerne
 • Selg fra dag 1
 • By på deg selv
 • Ha tro på det du driver med
 • Bygg sten på sten

Mest populære

 • Dette er Lean

  Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.

 • Lønn på 1. og 17. mai

  Lønn på 1. mai og 17. mai

  På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».