Gå til hovedsiden

Ansette? Dette må en arbeidsavtale inneholde

Ansette ekstrahjelp i sommer? Her er en intro til arbeids- og sommerhjelpavtaler – resten får du på gratis webinar!

Skal du ansette i sommer? Se hva du må ha med i en arbeidsavtale.
Arbeidsavtale

Arbeidsgiver, få en arbeidsavtale ned på papir!

En ansettelse forplikter. Visste du at arbeidsmiljøloven stiller krav til skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, og at det er arbeidsgivers ansvar å få på plass et utkast til arbeidsavtalen? I utgangspunktet er en muntlig avtale like gyldig som en skriftlig. Men ved muntlige avtaler kan det fort bli konflikter rundt hva som faktisk ble avtalt – og om det i det hele tatt ble avtalt noe. Ofte ender det med påstand mot påstand. Derfor er det en klar fordel, og som nevnt et lovkrav, med skriftlige arbeidsavtaler. Fast stilling eller midlertidig ansettelse: Kravet gjelder like fullt. Det finnes ingen unntak fra denne regelen.

I arbeidsforhold lenger enn én måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge raskest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet startet. Ved arbeidsforhold under én måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Dette kan være aktuelt ved kortere sommerhjelpavtaler.

Hvis en arbeidsavtale inneholder deler som er i strid med lov eller forskrift, vil disse delene i avtalen være ugyldige. Da hjelper det heller ikke om avtalen er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva skjer når arbeidsavtalen mangler?

Til tross for lovkravet, er det likevel noen som er ansatt uten arbeidsavtale. I slike tilfeller er det lovens minstekrav som gjelder. Arbeidstaker kan eksempelvis ikke gå på dagen når det ikke finnes en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsgiver kan heller ikke si opp arbeidstaker på dagen. Når oppsigelsestiden ikke er skriftlig avtalt, gjelder oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven.

Dette må en arbeidsavtale inneholde

Arbeidsavtalen skal inneholde noen vesentlige opplysninger. Som et minimum skal avtalen inneholde følgende:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Starttidspunktet for arbeidsforholdet og sluttidspunkt hvis midlertidig ansettelse
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse
 • Eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden
 • Lengden på pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen

Ansette sommervikar? Pass på pliktene

Sommervikarer kan ansettes midlertidig. Midlertidig ansatte må ikke forveksles med ekstrahjelper eller tilkallingshjelper, da bruk av ekstrahjelp forutsetter at det oppstår et behov for hjelp som virksomheten ikke kan planlegge på forhånd, eller ved en ekstraordinær og forbigående arbeidsstopp. Skriftlig avtale skal uansett alltid inngås. Ved midlertidig ansettelse skal også arbeidsforholdets varighet fremkomme av arbeidsavtalen. I tillegg til det lovmessige, anbefaler vi at opplysninger om arbeidsgivers rett til trekk i lønn ved feilutbetaling bør komme tydelig frem i en sommerhjelpavtale. Pliktene dine som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven, eksempelvis sykefraværsoppfølging og arbeidsgiveransvar, gjelder i de periodene midlertidig ansatte har et arbeidsforhold.

A-melding sendes nå hver måned. Her rapporteres alle åpne arbeidsforhold til myndighetene. Som arbeidsgiver har du plikter overfor arbeidstakere som står aktive i Aa-registeret, selv om det ikke utbetales lønn. Derfor er det viktig å følge opp.

Med gode rutiner for arbeidsavtaler, og korrekt inn- og utmelding av ansatte, blir ansvaret riktig avgrenset. Vi anbefaler at aktive ansatte som skal jobbe midlertidig settes med sluttdato og heller aktiviseres igjen når de skal jobbe ved en senere anledning. Dette gjelder for eksempel sommerhjelper som ansettes igjen neste sommer.

Ønsker du hjelp til arbeidsavtaler? Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg. Få bistand til korrekt rapportering av sluttdato, sluttmelding og evaluering av midlertidige stillinger.

Mest populære