Gå til hovedsiden

Derfor må styrets ansvar tas på alvor

Mange har dårlig oversikt over styrets ansvar og de formelle kravene til styrearbeidet. Her får du gode råd til hvordan styrearbeidet kan og bør profesjonaliseres.

Kjenner du til styrets mange roller, og visste du at styret har handlingsplikt?
Kjenner du til styrets mange roller, og visste du at styret har handlingsplikt?

Styrets mange roller

Mange styremedlemmer mangler oversikt over styrets ansvar og lovene og reglene som danner rammeverket og setter krav til den som er valgt inn i et selskapsstyre.  Styret har flere roller i en virksomhet. I hovedtrekk skal styret sørge for forsvarlig forvaltning av virksomheten og føre tilsyn over ledelsen og den daglige driften.

Dersom selskapet kommer i en vanskelig situasjon, har styret handlingsplikt. I slike tilfeller må situasjonen og aktuelle tiltak vurderes. Deretter må en plan for fortsatt drift etableres og dokumenteres. Hva skjer hvis styret ikke gjør dette? Da kan det oppstå erstatningsansvar for økonomisk tap og i verste fall fengsel.

Som styremedlem må du ha oversikt over virksomhetens drift. Har virksomheten forsvarlig egenkapital? Foregår kjøp/salg av driftsmidler, varer eller tjenester mellom aksjonær og selskap? Er lån gitt til/fra aksjonær eller nærstående? Dette er punkter som kan utløse handlingsplikt hos deg som styremedlem. Derfor er det svært viktig med jevnlig rapportering av økonomiske nøkkeltall og drift fra daglig leder til styret.

Bedre styre gir sunnere drift

På generalforsamlingen velges nytt selskapsstyre. Tenk igjennom hvorvidt virksomheten din kan ha nytte av et mer aktivt styre. Styret skal sørge for forsvarlig organisering og fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Vi ser at mange har større potensiale enn det de klarer å få ut av virksomheten. Kanskje kunne et mer aktivt styrearbeid trukket selskapet i riktig retning? Enkelte styrer fungerer dårlig. Det beror ofte på at eier, daglig leder og styreformann er samme person. Det kan også være en konsekvens av at styrearbeidet er blitt en kjedelig rutine – et nødvendig onde – uten mål og retningslinjer. Det kan være særlig utfordrende med virksomheter der familie og venner er satt i styreposisjoner. For nære relasjoner gjør det ubehagelig for styret å utfordre ledelsen. Dermed blir det vanskeligere å sørge for at virksomheten har en sunn og god drift.

En profesjonalisering av styret, styrets arbeid og en bevisstgjøring om styrets ansvar gjør det enklere å kunne støtte og utfordre ledelsen – og med det hente ut mer potensiale og flere gevinster av virksomheten.

Visma kan bidra som styresekretær eller observatør for å sikre de formelle rammer og være faglig sparringspartner.  Med rådgivning innenfor styrearbeid kan vi hjelpe deg med å etablere en god strategi og effektiv målstyring som gir styret et godt beslutningsgrunnlag.

Mest populære