Gå til hovedsiden

Deltidsansatte får rett til å kreve utvidet stillingsprosent

Har din virksomhet deltidsansatte? Da kan nemlig du som arbeidsgiver fra 1. januar 2014 bli møtt med arbeidstakere som med loven i hånden kan tvinge deg til å øke deres stillingsprosent.

Fra 1. januar 2014 trer det i kraft nye regler som styrker deltidsansattes stilling overfor arbeidsgivere.

  • For det første får arbeidsgiver en lovpålagt plikt til å drøfte bruken av deltidsstillinger med virksomhetens tillitsvalgte minst en gang i året.
  • For det andre innføres en lovpålagt plikt for arbeidsgiver til å avholde drøftelser med deltidsansatte i forbindelse med ny ansettelser i virksomheten. Det fremgår i dag av arbeidsmiljølovens § 14-3, at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelser i virksomheten. De nye reglene pålegger arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, å avholde drøftelser med deltidsansatte som krever fortrinnsrett til utvidet stilling, før arbeidsgiver beslutter å gå til ny ansettelser, altså ansette noen andre fremfor å utvide stillingsprosenten til den deltidsansatte.
  • For det tredje innføres en rett for deltidsansatte til å kreve en stillingsprosent som tilsvarer deres faktiske arbeidstid, forutsatt at de kan vise til at de over en 12 måneders periode jevnlig har jobbet mer enn stillingsprosenten deres tilsier.  Dette medfører at arbeidsgiver nå blir avskåret fra å ansette deltidsansatte, og senere nekte disse en høyere stillingsprosent, dersom de deltidsansatte kan vise til at de jevnt jobber mer enn stillingsprosenten deres tilsier over en 12 måneders periode.

I tilfeller hvor arbeidsgiver ønsker å unngå å gi deltidsansatte økt stillingsprosent, blir det da viktig å ha kontroll over hvor mye de deltidsansatte jobber, og ikke minst, påse at de ikke jobber mer en stillingsprosenten deres tilsier!  

Visma Advokaters arbeidsrettsavdeling har lang erfaring innen arbeidsrett og personvern.  Er du arbeidsgiver og har spørsmål knyttet til arbeidsrett, kontakt gjerne Bibbi Moen Drange på telefon +47 481 76 355 eller epost.

Mest populære