Gå til hovedsiden

Dashboard, implementering av CMS og avslutning av prosjektet

Nå som utviklingsmiljøet er satt på plass er vi (bachelorstudentene fra Westerdals) kommet godt i gang med utvikling, spesielt av back-end.

Dashboard og utvikling i full sving
Dashboard, implementering av CMS og avslutning av prosjektet

Endelig versjon av prototypen

Basert på brukertestene vi har gjort av prototypen har vi nå fullført en endelig versjon av prototypen. Tilbakemeldingene vi har fått har vært veldig verdifulle for løsningen, og det var akkurat det vi hadde håpet på.

Det var et viktig steg for oss i prosessen som har hjulpet oss inn i utviklingsfasen da vi nå har et fastsatt design og funksjonalitet vi kan basere oss på.

Dashboard og utvikling i full sving

Nå som utviklingsmiljøet er satt på plass er vi kommet godt i gang med utvikling, spesielt av back-end.

Vi har i tillegg til dashboard utviklet et CMS system slik at man enkelt kan fylle på med innhold. Det vil hjelpe til med å legge til og holde innholdet i løsningen oppdatert i fremtiden.

Dashboardet begynner også å ta form og mye av fokuset ligger nå i å implementere design elementer og mer funksjonalitet.

Fokus på gruppemedlemmene

Parallelt med prosjektet her hos Visma har vi en rapport som skal leveres til skolen ved endt prosjekt som en del av bacheloroppgaven.

Rapporten er på ca 12.000 ord og dekker hele omfanget av prosjektet. Den inneholder kapitler om bl.a prosjektbeskrivelse, prosess og metode, beskrivelse av produkt, analyse og utforming av produkt, og beskrivelse av teknisk løsning.

Dette er noe hele gruppen har bidratt med, men vi ønsker å rette litt ekstra fokus på Hannah Sollund og Afsha Ilyas. De har stått på og gjort en veldig god jobb med dokumentasjon og rapport skrivning.

Siste sprint og avslutning av prosjektet

Neste uke starter vi opp den niende og siste sprinten i prosjektet. Der er det planlagt at vi skal ferdigstille løsningen og utføre de siste brukertestene av endelig løsning.

Vi har under tiden hos Visma opparbeidet oss mye erfaring med det å jobbe med et reelt prosjekt og vi har trivdes godt her under prosjekt tiden. Og vi gleder oss nå til å komme oss ut i arbeidslivet og bruke den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom bacheloroppgaven.

Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til å gjøre dette til et hyggelig prosjekt. Og spesielt takk til Anders Alknes som ga oss muligheten til å komme hit til Visma å ha vårt bachelorprosjekt.

 

Skrevet av Marius Skjellerud

Mest populære