Gå til hovedsiden

CRM på timeplanen – 5 tips for å lykkes

Onsdag inviterte vi til CRM-seminar med fokus på hvordan små og mellomstore bedrifter kan lykkes med CRM.

Demonstrasjon av funksjonalitet i Mamut One med Raimond Brekke og Joakim Lersbryggen

Vi har den siste tiden opplevd en betydelig økning i antall henvendelser angående CRM-systemer både fra potensielle og også eksisterende kunder. Derfor tok vi initiativ til et fagseminar. Hele 75 interesserte deltakere møtte opp for å få vite mer om hvordan de kan effektivisere hverdagen, få en best mulig ROI (Return on investment), og selvfølgelig hvordan et velfungerende CRM-system kan benyttes som et viktig verktøy for å få mer tilfredse og lojale kunder.

CRM eller Customer Relationship Management handler om kunderelasjonshåndtering. Ifølge Logistikk og Ledelse kan CRM defineres som: integrert ledelse på tvers av kontaktpunkter, der hensikten er å maksimere kundeverdi og lojalitet gjennom differensiert håndtering av kunderelasjoner.

Det handler om datainnsamling, datalagring og bruk av data som et solid grunnlag for gode beslutninger.

Mine 5 tips for å lykkes med CRM i en SMB bedrift

  1. Definer tydelig hva du ønsker å oppnå med å implementere et CRM system – Lag klare og målbare mål og planer. Kommunisere dette internt, evaluer ofte, og gjør fortløpende justeringer om nødvendig
  2. Involver medarbeiderne og bygg en god intern kultur for CRM – Få samtlige ansatte med på laget, utarbeid dokumentasjon, regler, rutiner og gjerne også en arbeids- og kontrollgruppe som sørger for at alt blir fulgt opp
  3. Sørg for at det er enkelt og brukervennlig – En fullintegrert løsning mot andre moduler som tilbud, ordre, faktura og regnskap er en stor fordel og gir komplett oversikt
  4. Innhent inn så mye informasjon som mulig – Desto mer du informasjon du legger inn, desto mer får du ut
  5. Utnytt mulighetene som er med web og mobil – Software + Services = sikkert, tilgjengelig hvor som helst og når som helst og på alle enheter

Mest populære