CRM på timeplanen – 5 tips for å lykkes

Onsdag inviterte vi til CRM-seminar med fokus på hvordan små og mellomstore bedrifter kan lykkes med CRM.

Vi har den siste tiden opplevd en betydelig økning i antall henvendelser angående CRM-systemer både fra potensielle og også eksisterende kunder. Derfor tok vi initiativ til et fagseminar. Hele 75 interesserte deltakere møtte opp for å få vite mer om hvordan de kan effektivisere hverdagen, få en best mulig ROI (Return on investment), og selvfølgelig hvordan et velfungerende CRM-system kan benyttes som et viktig verktøy for å få mer tilfredse og lojale kunder.

CRM eller Customer Relationship Management handler om kunderelasjonshåndtering. Ifølge Logistikk og Ledelse kan CRM defineres som: integrert ledelse på tvers av kontaktpunkter, der hensikten er å maksimere kundeverdi og lojalitet gjennom differensiert håndtering av kunderelasjoner.

Det handler om datainnsamling, datalagring og bruk av data som et solid grunnlag for gode beslutninger.

Mine 5 tips for å lykkes med CRM i en SMB bedrift

  1. Definer tydelig hva du ønsker å oppnå med å implementere et CRM system – Lag klare og målbare mål og planer. Kommunisere dette internt, evaluer ofte, og gjør fortløpende justeringer om nødvendig
  2. Involver medarbeiderne og bygg en god intern kultur for CRM – Få samtlige ansatte med på laget, utarbeid dokumentasjon, regler, rutiner og gjerne også en arbeids- og kontrollgruppe som sørger for at alt blir fulgt opp
  3. Sørg for at det er enkelt og brukervennlig – En fullintegrert løsning mot andre moduler som tilbud, ordre, faktura og regnskap er en stor fordel og gir komplett oversikt
  4. Innhent inn så mye informasjon som mulig – Desto mer du informasjon du legger inn, desto mer får du ut
  5. Utnytt mulighetene som er med web og mobil – Software + Services = sikkert, tilgjengelig hvor som helst og når som helst og på alle enheter

Vi har også mange flere aktiviteter på planen. Fremover skal vi gjennomføre seminarer og brukerdager for både eksisterende kunder og nye interessenter i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Sees vi der?

Most popular