Gå til hovedsiden

Bygg en testkultur som sørger for kvalitet i leveransene

Dagens samfunn utvikler seg i stor fart, hvor nye krav og utfordringer dukker opp på løpende bånd. Å fokusere på høy kvalitet i leveransene, innebærer å bygge en testkultur i organisasjonen. Slik kan du gjøre det:

Bygg en testkultur som sørger for kvalitet i leveransene

Fokus på høy kvalitet i leveransene, innebærer å bygge en testkultur i organisasjonen. Transformasjonen fra en tradisjonell prosess til en DevOps prosess handler om å sette fokus på tre ting for komme i gang med en ny strategi. Det vil si at hele organisasjonen;

Bygg testkultur med DevOps

5 fokusområder for å bygge en testkultur

De strategiske fokusområdene er gjennomgripende og påvirker alle deler av organisasjonen og ikke minst test. Transformasjon har sammenheng med mennesker, teknologi, organisering, kultur og mindset.  

 1. Mindset – Begynn med resultatet, før du gjør noe med teknologien. Tenk på hva du vil oppnå og hvordan teknologien, prosesser og verktøy kan hjelpe deg med å løse viktige utfordringer. Gode Sett mennesker i fokus i testkulturerholdninger skaper resultater og produktivitet, det vil si de som:
  • Tilpasser og lærer nye kunnskaper
  • Tar smarte valg
  • Lærer av hverandre
  • Ser suksess og feil som en mulighet for læring
 2. Mennesker – Få de riktige menneskene ombord, nemlig de som jobber videre med dette i organisasjonen. Uten de riktige menneskene på arbeidsplassen så blir det heller ingen testkultur.
 3. Kultur – For å bygge en kultur som setter folk først, så må atferden til menneskene endres. Menneskene i organisasjonen må samarbeide og være villige til å se utfordringer og feil som muligheter til å vokse og lære.
 4. Prosess – Videreutvikle prosessene som trengs for å støtte dine nye arbeidsformer.
 5. Verktøy – Få verktøy og kunnskap på plass for å støtte og vedlikeholde teknologien du bruker.
 6. Teknologi – Invester i riktig teknologi for dine resultater som en bedrift.

Slik tilrettelegger du for transformasjon for testavdelingen

For en testavdeling så må mentalitet, verktøy, prosesser, kompetanseutvikling og beste praksis endres og videreutvikles for møte forventningene til den nye strategien.  Mer spesifikt så innebærer dette; 

Tilrettelegge for tranformasjon

Oppsummering

For å summere opp, så er poenget at kvalitet kommer ikke av selv. Innføring av et nytt verktøy eller arbeidsprosesser skaper ingen gevinst dersom ikke atferden til personen(e) er i endring. Det må se behovet, de må kjenne på utfordringen og de må være enig at kravene endrer hverdagen. Fleksible mennesker og organisasjoner som «automatisk» jobber etter den kulturen skaper resultater. 

Begynn derfor digitaliseringsreisen med å sette menneskene først i egen organisasjon eller team. 

Hvordan komme i gang med digitaliseringen? Sjekk ut vår guide:

Last ned Digitaliseringsguiden

Mest populære