Gå til hovedsiden

Brukertesting og begynnelsen av utviklingsfasen

Etter analysefasen fortsetter bachelorgruppen fra Westerdals Oslo ACT med brukertesting og begynnelsen av utviklingsfasen.

Utviklingsfasen
Benny og Alexander vurderer løsninger

Brukertesting av prototypen

Vi har i denne sprinten begynt å utføre brukertester av prototypen. Det er en klikkbar lav-nivå prototype som i første omgang er ment for å teste funksjonalitet og design.

Vi har blant annet vært på besøk i forskningsparken på Blindern i Oslo og utført brukertester av prototypen. Der befinner det seg mange fra vår målgruppe, som er de som har startet eller ønsker å starte egen bedrift.

Utviklingsfasen er kommet i gang

Vi har også i løpet av denne sprinten begynt å sette opp utviklingsmiljøet for front-end og back-end utvikling, som struktur og arkitektur.

Målet med dette er å minimalisere unødvendig arbeid på lang sikt og vi prioriterer derfor det viktigste først. Dette er en del av planen for hvordan utviklingsfasen er lagt opp.

I første omgang har vi laget innlogg funksjonen som nå er på plass og funksjonell.

Videre i neste sprint skal vi se nærmere på sikkerhetsmekanismer i skyen og jobbe videre med det vi har gjort så langt i utviklingsfasen.

Avholdt vårt første stakeholder møte

Denne uken holdt vi vårt første stakeholder møte. Der var det lagt opp en presentasjon for alle stakeholderne som også innebar de internasjonale avdelingene.

Det var en åpen presentasjon på bygget (Skøyen) som ble holdt på engelsk, hvor de internasjonale avdelingene deltok via Google Hangouts.

Benny Hoang og Hannah Sollund presenterte prosjektet, funnene vi har gjort og prosessen så langt, samt veien videre.

Friday bar – et månedlig rituale

En gang i måneden holdes det Friday bar i kantina hos Visma. Der er alle Visma ansatte velkommen til en velfortjent avslutning på uken. Denne uken er temaet «after ski»!

 

Skrevet av Marius Skjellerud

Mest populære