Gå til hovedsiden

Brexit gir skattesmell

Tenk fremover, og ta nødvendige forhåndsregler for å unngå de største overraskelsene.

Brexit gir skattesmell (foto:unsplash.com)

Uttredelsesprosessen har formelt sett ennå ikke startet, men det er rimelig sannsynlig at Storbritannia vil forlate EU i løpet av de nærmeste årene.

Mange norske selskaper med investeringer i Storbritannia kjenner allerede på usikkerheten som følge av Brexit. Her ser vi nærmere på de skattemessige konsekvensene av dette sett i sammenheng med en reduksjon i den britiske selskapsskatten.

 

Fritaksmetoden når Storbritannia er i EU / EØS

Brexit_gir_skattesmellSå lenge Storbritannia er medlem av EU gjelder den såkalte fritaksmetoden. Dette innebærer at norske selskaper ikke betaler norsk skatt på utbytte eller gevinst av aksjer i britiske selskap. Denne fritaksmetoden vil ikke lenger kunne anvendes etter Brexit og den varslede reduksjonen i britisk skattenivå.

 

Storbritannia blir lavskatteland utenfor EØS

Dersom Storbritannia får en skattesats på under 15 %, vil landet anses som et «lavskatteland» etter norsk skatterett. Dette vil gjelde selv om den norske selskapsskatt reduseres til 23 %.

Norge har ønsket å motvirke investeringer i lavskatteland. Derfor endres flere av de grunnleggende skatterettslige spillereglene om Storbritannia blir et lavskatteland.

 

Konsekvenser for fritaksmetoden

En umiddelbar konsekvens av at Storbritannia blir et lavskatteland utenfor EØS er at fritaksmetoden ikke lenger vil gjelde. Dette innebærer blant annet at et norsk aksjeselskap som mottar utbytte fra sitt britiske datterselskap, er fullt ut skattepliktig for denne utdelingen i Norge. Det samme vil gjelde for eventuelle gevinster fra salg av aksjer i britiske selskaper.

 

Løpende beskatning – uavhengig av utbytteutdelinger

Brexit_gir_skattesmellDersom det britiske selskapet er kontrollert av norske skattytere og hovedsakelig har inntekter av passiv karakter, herunder kapitalinntekter, vil selskapet i tillegg være omfattet av de såkalte «NOKUS»-reglene. Den norske skattyteren vil da bli løpende skattepliktig til Norge for sin andel av selskapets overskudd, helt uavhengig av om det faktisk betales ut utbytte eller ikke.

 

Tenk fremover

Selv om ingen har full oversikt over alle konsekvensene av Brexit, er det liten tvil om at utmeldingen vil kunne ha betydning for skatten på norske investeringer i Storbritannia. Det kan derfor være lurt å tenke fremover, og ta nødvendige forhåndsregler for å unngå de største overraskelsene. I denne sammenhengen er dert nærliggende å vurdere ny eierstruktur.

 

Visma Advokater er medlemmer av MSI Global Alliance, et nettverk bestående av mer enn 250 rådgivningsfirmaer innen skatt i mer enn 100 land. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi kunne bistå med internasjonale reorganiseringer og transaksjoner.

Ta gjerne kontakt med en av våre eksperter allerede i dag:

Advokat Alf Bakke-Løyning, telefon: +47 415 83 486 eller epost

Advokat Martin Wikborg, telefon: +47 982 06 242 eller epost

 

Trenger du forretningsadvokat? For å kunne hjelpe deg og din bedrift best mulig, setter vi oss inn i problemstillingene sett fra ditt ståsted. Vi setter personlig service høyt og våre kundeforhold baseres på samarbeid med sterk tillit. Besøk gjerne nettsiden vår for mer informasjon om våre advokatkontor og medarbeidere, hvordan vi kan hjelpe deg og våre betingelser.

Mest populære