Gå til hovedsiden

Big Data: Fire utfordringer ledelsen bør være klar over

Vi tar en titt på fire utfordringer ledelsen bør være klar over når de vurderer bruk av Big Data.

Utfordring #1: Talent

Kompetanse om big data må dyrkes frem. Spesielt de som er gode på å visualisere data og de som klarer å se sammenheng mellom data og forretningsmuligheter er av høy verdi.

Utfordring #2: Vilje

Ledelsen/kunden må ville ta i bruk big data.

Utfordring #3: Organisasjonskultur

Skal man lykkes med big data, er det mye som avhenger av foreståelsen i organisasjonen og deres mennesker, samt beslutningsprosesser og kultur – tenker organisasjonen «hva tror jeg» eller «hva vet vi»? Accenture antar at over halvparten av statlige ledere mangler grunnleggende forståelse for analyse og anvendelse av innsikt. Dette er en betydelig utfordring, og den er alvorlig dersom omfanget faktisk stemmer.

Utfordring #4: Teknologi

Ustrukturert data og flere datakilder byr på utfordringer.

Last ned vår e-bok om Big Data.

Implementering

En kjent klisje er at flertallet av IT-prosjekter ikke går som planlagt, hverken når det gjelder tidsrammer, budsjett eller funksjonalitet. Data og informasjon kommer ikke av seg selv – derfor er det viktig at de berørte er involverte fra starten av implementeringen. Noen undersøkelser, eksempelvis fra MIT Sloan Business School, viser at datadrevne organisasjoner er betydelig mer produktive og lønnsomme en organisasjoner som ikke er datadrevne. Det bør være en god motivasjon for å legge sjela i en god implementering.

Vellykket implementering av en big data-strategi krever god teknologi i bunn og flinke folk som kan utnytte mulighetene (enten interne eller innleide). Organisasjoner som har en god og tydelig strategi, som både har eksperter på teknologi og tallknusere vil stille ekstra godt.

Kort oppsummert er det fire steg man må gjennom når man implementerer big data-løsninger:

  1. Skape et felles målbilde av hva big data-implementering skal føre til
  2. Prioritere hva big data-verktøy skal brukes til
  3. Finne modeller og verktøy som understøtter målbildet og prioriteringene
  4. Ta i bruk løsningene på en slik måte at den er tilgjengelig for alle i organisasjonen

Ønsker du å vite mer om big data? Last ned vår e-bok

BigDataThumb

 

Mest populære