Gå til hovedsiden

Besparelsesanalyser gir resultater

Ved å gå mer i dybden på kundenes innkjøpsområder kvalitetssikrer Visma priser, vilkår og innkjøpsprosesser gjennom gode besparelsesanalyser.

Ved hjelp av besparelsesanalyser kvalitetsikrer Visma både priser, vilkår og innkjøpsprosesser.
Ved hjelp av besparelsesanalyser kvalitetsikrer Visma priser, vilkår og innkjøpsprosesser.

Arbeidsmetodikk

I VIS er vi opptatt av å kjenne til kundenes forretningsmodell, mål og forretningsområde. Dette er viktig fordi det påvirker hvilke innkjøp som gjøres, og hvordan man kan dra nytte av våre avtaler. Derfor ønsker vi å møte kundene minimum én gang i året.
I et kundemøte vil vi typisk gi en oppdatering på nyheter fra Visma Innkjøpssamarbeid, og høre hvilke behov vi kan dekke, og eventuelt ikke dekker med våre leverandører.

Behovsanalyse

Det viktigste i et kundemøte er dog å kartlegge hvilke innkjøp kunden planlegger fremover og volumet på disse innkjøpene. Det vanligste er å se på historiske data og diskutere eventuelle endringer.
Dette kan være telefonregninger, strømfakturaer, forbruksstatistikk på kontorartikler, emballasje osv. Siden vi jobber med denne typen innkjøp på fulltid er det enklere for VIS å se om disse avtalene er gode, enn for en daglig leder/økonomisjef som skal ha fokus på kjernevirksomheten.

Besparelsesanalyser

Ser vi at det er potensiale for å redusere kostnadene, er det hensiktsmessig å «benchmarke» avtalene mot Visma sine avtaler gjennom besparelsesanalyser. I mange tilfeller sparer kundene betydelige beløp på å følge våre råd, og implementerer våre avtaler. Det «verste» som kan skje er at man finner ut av man har solide innkjøpsavtaler allerede.

Dokumentering av besparelse

I forbindelse med etablering av et kundeforhold hos VIS er det vanlig at vi går igjennom kostnadsposter, og «benchmarker» avtalene mot det våre leverandører kan tilby. Vi estimerer da hva besparelsen blir på 12 måneders basis, og gir et tilbud på årsavgiften VIS tar.

I denne fasen er det hensiktsmessig å gå igjennom så mange innkjøpssområder som mulig, også implementere leverandørene og policyene når det passer deres virksomhet. Da får man et riktig bilde av hva VIS kan spare dere rent økonomisk.
Under er et eksempel på besparelse hos en vilkårlig kunde av oss:

Besparelsesanalyser gir resultater
Besparelsesanalyser gir resultater

Kontinuerlig samarbeid

Med tiden har man gjerne fått implementert de aktuelle leverandørene VIS har for deres virksomhet, på bakgrunn av «benchmarkingen» nevnt over.
Nå kan konsulentene fra VIS bistå med eksempelvis analyse av reisestatistikk for å se om man finner avvik fra mest mulig rasjonell reise- og bestillingsadferd. For eksempel vet vi at det ofte er rimeligere å bestille en flexbillett tidlig enn en lavprisbillett rett før avreise.
En rekke slike sammenhenger blir avdekket ved å benytte seg av VIS sin kompetanse på de ulike innkjøpsområdene. Dette er en tjeneste som inngår i årsavgiften man betaler, i tillegg til at VIS kvalitetssikrer at man har gunstige priser hos leverandørene år etter år.

Innkjøpspartneren

VIS sine partneransvarlige har møter med leverandørene flere ganger i året. Gjennom et tett og nært samarbeid holder vi oss oppdatert på nyheter hos leverandørene, og ikke minst i leverandørenes markeder. For kunder av VIS er dette sterkt fordelaktig, siden man har en innkjøpspartner som kjenner til de mest innovative produktene i markedene. Ved å bruke innovative løsninger ligger det et besparelsespotensiale som er vesentlig større enn hva stordriftsfordeler gir.
Et eksempel på dette er bruk av Hertz Bildeling. Dette er en tjenestene hvor største delen av besparelsen ligger i å bruke bildeling fremfor taxi/firmabil, ikke i rabatten Visma har forhandlet frem hos Hertz Bildeling.

Derfor er det viktig for oss å kjenne våre kunder, så vi vet hvilke tiltak som kan redusere kostnadene for deres virksomhet.

Hvordan står det til med deres leverandøravtaler? Kontakt oss gjerne for en besparelsesanalyse.

Mest populære