Gå til hovedsiden

Bedre priser = større miljøhensyn?

Å ta hensyn til miljøet er en viktig problemstilling når bedriftene gjør innkjøp. Men pris og kvalitet veier tyngst når regnskapet gjøres opp.

Næringsbarometeret viser også at miljøspørsmålene bedømmes ut ifra flere faktorer:

Hvis prisene på miljøvennlige produkter var bedre – ville du tatt større miljøhensyn?

Les mer om Vismas Næringsbarometer

Mest populære