Bedre priser = større miljøhensyn?

Å ta hensyn til miljøet er en viktig problemstilling når bedriftene gjør innkjøp. Men i følge Vismas Næringsbarometer er det pris og kvalitet som veier tyngst når regnskapet gjøres opp.

Næringsbarometeret viser også at miljøspørsmålene bedømmes ut ifra flere faktorer:

Hvis prisene på miljøvennlige produkter var bedre – ville du tatt større miljøhensyn?

Les mer om Vismas Næringsbarometer

Joachim Thoner jobber som leder for Visma Innkjøpssamarbeid. Han har en MBA fra Griffith University og har spesialisert seg på fagområdet administrative innkjøp.
Connect with :