Bedre priser = større miljøhensyn?

Å ta hensyn til miljøet er en viktig problemstilling når bedriftene gjør innkjøp. Men i følge Vismas Næringsbarometer er det pris og kvalitet som veier tyngst når regnskapet gjøres opp.

Næringsbarometeret viser også at miljøspørsmålene bedømmes ut ifra flere faktorer:

Hvis prisene på miljøvennlige produkter var bedre – ville du tatt større miljøhensyn?

Les mer om Vismas Næringsbarometer

Joachim Thoner jobber som partnerdirektør i Visma Mamut. Han har en MBA fra Griffith University og jobber hovedsakelig med forretningsområdet administrative innkjøp.
Kontakt :