Gå til hovedsiden

Bedre controller-dager med Excel-Boost!

Jobber du med store datamenger i Excel? Her er det store gevinster å hente:

Har du tatt i bruk PowerPivot? Gratisverktøy fra Microsoft som gir deg muligheten til å analysere datamengder du ikke har mulighet til i Excel.
Bruker du Microsoft Access sammen med Excel? Det er enorme gevinster å hente ved å lagre data i en database som kan brukes av flere, og i flere Excel modeller.
Bruker du Pivot-tabeller når du rapporterer? Bygg en «fast rapporteringspakke» som gir brukerne det de etterspør!

ERP-system
ERP-systemet
 • Har du tatt i bruk PowerPivot? Gratisverktøy fra Microsoft som gir deg muligheten til å analysere datamengder du ikke har mulighet til i Excel.
 • Bruker du Microsoft Access sammen med Excel? Det er enorme gevinster å hente ved å lagre data i en database som kan brukes av flere, og i flere Excel modeller.
 • Bruker du Pivot-tabeller når du rapporterer? Bygg en «fast rapporteringspakke» som gir brukerne det de etterspør!

Sjekk ut det nye kurstilbudet spesialtilpasset akkurat deg!

Excel for Controllere og økonomer
Jobb mer effektiv i flere av de tidkrevende arbeidsprosessene for controllere og økonomiansvarlige, og oppnå betydelig tidsgevinst.

 • Lag oversiktlige, robuste og godt dokumenterte modeller
 • Hvordan tenke smart og strukturert for å få maksimalt ut at Excel ved analyse av store datamengder
 • Lag nøkkeltall og KPI’er for måling og oppfølging

Excel Pivot-tabeller og rapportering
Lær deg å bruke pivot-tabeller på en mer effektiv og kreativ måte i din daglige jobb, få en virkelig effektivitets- og kvalitetsbooster.

 • Programmering av Pivot-tabeller med VBA
 • Kobling av Pivot-tabellen til eksterne datakilder

Bygg en «fast rapporterings-pakke» med Pivot som gir brukerne det de etterspør

Excel PowerPivot
Med PowerPivot setter vi standarden for Business Intelligence, nå kan du analysere store datamengder på en mer elegant måte enn før.

 • Innføring i  PowerPivot
 • Strukturer modellene effektivt
 • Lag omfattende modeller som benytter de sentrale funksjonene i PowerPivot

Excel og Access
Lær hvordan du kan kombinere styrken i Access og Excel, for en mer effektiv informasjonsdeling i selskapet.

 • Kort innføring i de sentrale funksjoner i Access
 • Bearbeid store datamengder i Access og hent de ferdige resultatene direkte i Excel.
 • Lær hvordan flere brukere kan benytte samme datagrunnlag på en effektiv måte

Budsjettering i Excel
Få kunnskap og ferdigheter til å løfte kvaliteten og effektiviteten i budsjettprosessen på flere nivåer, og bli betraktelig mer effektiv i hele budsjett-prosessen ved smart og avansert bruk av Excel.

 • Analyse og strukturering av budsjett-prosessen med hensyn til dataflyt
 • Effektiv distribuering av informasjon til de som skal budsjettere
 • Hvordan etablere KPI’er for oppfølging av innrapportering og nøkkeltall.

Les mer om kursene her!

Mest populære