Gå til hovedsiden

MVA og avgifter – statsbudsjettet 2017

Små endringer i MVA-systemet

Økning av diesel- og bensinavgifter

 

Merverdiavgift på innførsel av varer skal oppgis i omsetningsoppgaven

avgifter statsbudsjettet 2017Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal fra 1. januar 2017 oppgi, beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer på omsetningsoppgaven. Virksomhetene slipper da å måtte forholde seg til Tolletaten hva gjelder beregningen og betalingen.

En positiv effekt av dette er at virksomheter som ikke har eller kan få tollkreditt vil få utsatt betaling av merverdiavgiften til omsetningsoppgavens forfall. Dette i motsetning til dagens ordning hvor betalingen forfaller umiddelbart ved innførsel.

 

Utvidelse av kompensasjonsordningen for kommunesektoren

avgifter statsbudsjettet 2017Anskaffelser knyttet til drift og oppføring av internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever, blir kompensasjonsberettiget.

Borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon omfattes av merverdiavgiftskompensasjonsordningen.

 

Økning av diesel- og bensinavgifter

Veibruksavgiften for diesel økes med 35 øre pr liter. For bensin økes avgiften med 15 øre pr liter.

Artikkelen er skrevet av:
Øystein Vågsether, advokat, Visma Advokater

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til skatt og avgift. Har du spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt på tlf. 55 29 90 00 eller på e-post.

Mest populære