Gå til hovedsiden

Avgift i Statsbudsjettet 2016

Regjeringen har i dag (7. oktober 2015) lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2016. Les mer om de viktigste endringene innen avgift.

Avgift i Statsbudsjettet 2016

Avgift i Statsbudsjettet 2016 økningDen lave merverdiavgiftssatsen foreslås økt fra 8 % til 10 % fra årsskiftet. Dette vil ramme virksomheter innen persontransport (buss og taxi), utleie av hotellrom, campingplasser, hytter og annen fritidseiendom, kinoer, museum og gallerier, fornøyelsesparker og enkelte idrettsarrangementer. Prisene på slike tjenester forventes dermed å stige noe.

Fritak for elektroniske nyhetstjenester

Avgift i Statsbudsjettet 2016 nyheterDet foreslås å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester. Papiraviser og e-aviser vil dermed likebehandles med nullsats. Alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, herunder nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler vil omfattes av forslaget. Fritaket avhenger av godkjennelse fra ESA og vil bli iverksatt så snart godkjenning foreligger og forskrift er fastsatt. Det er derfor lite trolig at dette skjer allerede fra årsskiftet.

Fritak for dokumentavgift ved omorganiseringer

Regjeringen har besluttet å innføre fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer som gjennomføres med skattemessig kontinuitet, såkalte skattefrie omorganiseringer. Dette omfatter fisjoner, fusjoner og skattefrie omdanninger etter skatteloven. Fritaket vil også gjelde selv om man ikke gjennomfører omorganiseringen skattefritt, forutsatt at man kunne ha gjort det. Regelendringen utgjør en viktig harmonisering av avgiftsreglene og skattereglene.

Mest populære