Feed Subscription
Laila er advokat i Visma Advokater hvor hun arbeider mest med transaksjonsjus, selskaps-, kontrakts- og arbeidsrett. Hun går jevnlig i retten, og har god prosedyreerfaring. Laila holder kurs både internt i Visma og eksternt. Hun har erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at hun regelmessig bistår styrer i deres arbeid. Fra april 2017 jobber Laila i Magnus Legal.
Connect with Laila: