Gå til hovedsiden

5 ting HR bør bruke mer tid på

Spillereglene i arbeidslivet har endret seg. Automatiserte HR-prosesser og digitale løsninger gir mer tid til menneskelige relasjoner på arbeidsplassen. Det er likevel fem ting du må tenke på når du som HR-ansvarlig rigger bedriften for fremtiden.

Vær en sparringspartner for CEO

– Vi har gått fra personalavdelinger med forvaltningsfokus og kontrollfunksjon, til HR-avdelinger med utvikling i sentrum, på kun noen få tiår, sier Lene Gjævert, HR Manager i Visma. Hun mener man som HR-ansvarlig i dag bør være bedriftsledelsens strategiske businesspartner, og være med på å stake ut kursen for å nå bedriftens mål.

– Er du nærmeste sparringspartner til administrerende direktør, gjør du mye riktig. Eksempelvis mener jeg at store avgjørelser, slik som oppkjøp av andre selskaper og konkurrentstrategier, er saker det er naturlig at du som HR-ansvarlig er involvert i, sier Gjævert.

Gjør organisasjonen fleksibel

Spillereglene i arbeidslivet har endret seg totalt de siste årene, mener Gjævert. Dette skjer i rakettfart, og det påvirker også HR-arbeidet. Agile HR er et av buzzordene akkurat nå. I det begrepet ligger blant annet viktigheten av å kunne ta kunnskapsbaserte avgjørelser, det å gjøre folk i stand til å lære og utvikle løsninger i samarbeid med kundene sine.

– I dag må virksomheter være tilpasningsdyktige og fleksible. Er de ikke det, vil de ikke overleve, sier Gjævert. Hun mener HR-avdelingens viktigste arbeidsoppgave er å rigge bedriften for fremtidens arbeidsliv. Blant annet ved å øke fleksibiliteten.

– Det du og din virksomhet lever av i dag, er ikke nødvendigvis det du skal leve av i morgen. Driver du i dag et busselskap, er det kanskje opplevelser og ikke bussreiser du skal tilby om noen år. Det handler om survival of the fittest, og mange vil nok oppleve at bedriftens forretningsmodell må utvikles og tilpasses et marked i endring, sier Gjævert.

Vær klar for fremtiden

Bedrifter må være forberedt på å tenke nytt, og må tåle endringer i hvordan varer og tjenester tilbys og leveres på best mulig måte. Ifølge Gjævert bør HR være en aktiv pådriver for denne prosessen.

Kartlegg bedriftens samlede kompetanse og drøft i hvilken grad virksomheten dekker fremtidens behov. Kanskje må du hente inn ny kompetanse eller utvikle den eksisterende kompetansen for å være rustet.

Lene Gjævert, HR Manager i Visma

Og selv om fremtiden ikke kan spås i en glasskule, tror Gjævert det er lurt å jobbe med ulike scenarier, og være forberedt på å gå nye veier.

– Fremtiden kjenner ingen, det vet vi i aller høyeste grad nå. Det er ikke mange år siden det var vanlig å lage fem- og tiårstrategier. Nå tror jeg vi lever i en tid da det er umulig å spå og forutse, vi må heller estimere, og leve med at vi ikke kan planlegge alt i detalj. Tegn et fremtidsbilde, og sikt mot det, men vær åpen for at stien dit er uklar.

Tilpass arbeidsmiljøet

Koronapandemien har snudd opp-ned på mye i arbeidslivet. Hjemmekontor har blitt en nødvendighet, og sannsynligvis vil dette påvirke arbeidslivet i lang tid fremover, kanskje for alltid. Det gir nye utfordringer for HR-arbeidet.

– Hvordan skape et godt arbeidsmiljø? Det spørsmålet må nok opp til revisjon. Mange har trivdes med å jobbe hjemmefra, og vi kommer sannsynligvis ikke tilbake til en arbeidshverdag der alle er på jobb samtidig. Hvordan trenger vi og ønsker vi da at bedriften skal jobbe? Hva slags arbeidsplass ønsker vi å være for våre ansatte? Og hvordan skaper du et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere hvis halvparten til enhver tid jobber hjemmefra? Dette er viktige problemstillinger for en HR-avdeling nå og fremover, sier Lene Gjævert.

Hun tror ikke det nødvendigvis det er utelukkende positivt å sitte fokusert i sin egen boble, uten forstyrrelser, over lengre tid.

– Kanskje får vi gjort mer, men gjør vi mer av de riktige tingene? For mange bedrifter kan det være livsfarlig at de ansatte ikke møtes. Da mister vi det uformelle, den kjappe praten ved kaffemaskinen, eller muligheten til å få «to minutter» med en kollega. Praten i gangene er viktig, og da må vi skape en arbeidsplass som gjør at vi har lyst til å komme på jobb. I tillegg tror jeg ikke alltid det er like lett å plukke opp hvordan en ansatt har det på hjemmekontoret, når man sjelden møtes ansikt til ansikt.

Ta vare på de kryssfunksjonelle

Der lederen tidligere satt øverst i hierarkiet og styrte i detalj hva de ansatte skulle gjøre, er organisasjoner i dag mer komplekse med flatere struktur, og dette påvirker også arbeidet i HR-avdelingen.

– I de fleste bedrifter sitter det ikke én ekspert og styrer på toppen, og du blir sjelden leder i dag kun ved å være dyktig i faget ditt. Flere og flere bedrifter er flinke til å skille mellom fag- og ledertalenter. Vi må strebe etter å finne ledere som gjør at du som ansatt har lyst til å gå på jobb hver dag. En som tilrettelegger og skaper mening og autonomi, sier Gjævert som tror vi vil se en økning i kryssfunksjonelle roller i de fleste bedrifter. Det vil si at flere ansatte jobber på tvers i organisasjonen og samarbeider med ulike avdelinger.

– Tidligere jobbet du gjerne ett sted og i én funksjon lenge, nå er det hyppigere skifter og større utvikling gjennom et helt arbeidsliv. Med kryssfunksjonelle roller øker behovet for tilpasningsdyktighet blant ansatte. Derfor er det viktig å fokusere på å tiltrekke, utvikle og beholde mennesker som trives med den type samarbeidsform, sier Gjævert.

Vil du lære mer? Last ned våre guider med tips for effektiv håndtering av lønn og HR nedenfor.

Last ned våre gratis guider her

Mest populære