Gå til hovedsiden

4 spørsmål og svar om depositum i husleieforhold

Slik sikrer du dine interesser når et husleieforhold avsluttes

Depositum vedavslutting av husleieforhold

Depositum vedavslutting av husleieforhold

Det er vanlig å betale et depositum til utleier når man leier en bolig. Et slikt depositum skal være en sikkerhet for husleie, skader på husrommet og for andre krav som måtte oppstå i forbindelse med at husleieforholdet avsluttes. Noen ganger kan utleier og leietaker være uenige ved avslutningen av et leieforhold, da kan det være greit å være bevist følgende 4 punkter:

 

1. Kan utleier kreve trekk i depositum ved skyldig leie?

Dersom en leietaker er skyldig leie, kan utleieren kreve at banken utbetaler den skyldige leien fra depositumet etter at husleieforholdet er avsluttet. Dette forutsetter at utleieren har dokumentert skyldig leie. I slike tilfeller har leietakeren en frist på fem uker til å reise søksmål for å stanse utbetalingen. Dersom leietakeren ikke gjør dette, kan banken utbetale depositumet til utleieren.

 

2. Kan utleier kreve trekk i depositum for skade?

Det er en vanlig misoppfatning at utleieren kan kreve at banken frigjør depositumet til dekning av skader og mangler i leieobjektet. Depositumet kan brukes til å dekke slike skader, men bare dersom leietakeren samtykker eller dersom utleieren har fått en dom for sitt krav. Dette vil typisk være en dom i husleietvistutvalget eller forliksrådet.

Depositum vedavslutting av husleieforhold

 

Mange banker er imidlertid ikke klar over disse reglene, og det er dermed risiko for at banken utbetaler depositumet for å dekke skade. Leietakeren vil i så fall kunne ha et erstatningskrav mot banken og utleieren.

 

 


3. Kan utleier ta rettslige skritt for å hindre utbetaling av depositumet?

I en situasjon der en utleier holder tilbake depositumet, for eksempel på grunn av påstand om skyldig leie eller skader på leieobjektet, kan leietakeren allikevel kreve depositumet utbetalt av banken. Hvis leietakeren krever depositumet utbetalt fra banken før utleieren gjør det, er det utleieren som blir nødt til å ta rettslige skritt for å hindre at banken utbetaler depositumet.

 

 4. Hvordan unngå rettslige skritt ved avslutting av husleieforhold?

Der hvor et leieforhold avsluttes i tråd med avtalen, skjer det gjerne uten problemer. Det beste rådet er derfor å opptre ryddig og redelig og i henhold til avtalen gjennom hele leieforholdet. Skulle det allikevel oppstå en konflikt, vil det for mange være en fordel å unngå å ta rettslige skritt. En klage til forliksrådet eller husleietvistutvalget kan både medføre kostnader og være tidkrevende. Utleier og leietaker må derfor være aktive ved leieforholdets opphør, og på den måte sikre sine krav best mulig.

 

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til husleie og avslutning av leieforhold. Har du spørsmål om husleie, ta kontakt med advokatfullmektig Mette Nagy på tlf. +47 924 63 646.

Mest populære