Gå til hovedsiden

3 trender som gjør at markedet for Business Intelligence-løsninger vokser

Det er hovedsakelig tre globale trender som gjør at markedet for moderne Business Intelligence-løsninger vokser. De tre trendene tvinger frem et skifte i hvordan virksomheter forholder seg til og benytter data som grunnlag for innovasjon, forretningsutvikling og beslutningsstøtte i organisasjonen.

Business intelligence-løsninger

De tre trendene er:

  1. Eksplosjon i produksjon av data og innhold
  2. Eksplosjon i teknologi, data og analyse-kapasitet
  3. Eksplosjon i tilgjengelighet og antall kanaler vi oppsøker, innhenter og konsumerer informasjon på

 

Data-fokus

Både mengden data vi omgir oss med, kompleksiteten i dataene og hastigheten dataene genereres i bare øker. Vi ser også at større og større datamengder genereres fra skybaserte systemer. Data genereres utenfor organisasjonen i form av mobile data, webdata, sensordata og data fra sosiale medier. Stadig flere organisasjoner ønsker å ta i bruk disse dataene og sammenstille dem med data fra egne IT-systemer. Virksomheter som klarer å sammenstille relevante data både fra interne og eksterne datakilder i sanntid har foreløpig et enormt konkurransefortrinn.

Analyse-fokus

Vi ser et skifte fra tradisjonell rapportering til mer fleksible løsninger hvor man kan analysere og drille seg ned i resultatene fra en hvilken som helst vinkel. Omtrent halvparten av alle nye innkjøp er basert på datadrevne beslutninger. Rapportering er fortsatt viktig, men vi ser et skifte i hvor dataene kommer fra. Kampen i dag står om hvem som er best til å analysere og finne relevant innsikt på tvers av datakilder. Fremover vil vi også se at stadig mer av datainnhentingen vil komme gjennom maskinlæring og algoritmer som genererer de dataene brukeren ser etter. Analytiske applikasjoner er første steg, men også embedded analytics hvor man kan benytte deler av datagrunnlaget og visualisere det i dashboards, intranett eller webløsninger som tilgjengeliggjør informasjonen for ansatte eller kunder.

Kunde-fokus

Vi ser også et skifte i innkjøp av BI-løsninger. Fra systemfokus til forretnings- og individfokus hvor du ser bare den informasjonen som er relevant for deg. Løsningene må gjøre det mulig å håndtere data fra både interne og eksterne datakilder og kunne tilpasses individuelle behov. Vi ser også at stadig flere benytter innsikt fra moderne BI-løsninger til mer forretningskritiske beslutninger, og at flere i bedriften har behov for verktøyene. De fremste deler også informasjonen med kunder og forretningsforbindelser utenfor organisasjonen gjennom kundeportaler eller informasjonsportaler.

Leverandør-fokus

Etterhvert som moderne BI-løsninger har trådt frem har de tradisjonelle BI-leverandørene mistet sin posisjon, og det er nå kun tre ledende leverandører igjen i Gartners magic quadrant for BI- og analyseplattformer – Qlik, Tableau og Microsoft. De ledende leverandørene innenfor BI og analyse er de som klarer å levere en arkitektur som gjør det mulig for informasjonsaktivistene å analysere og ta datadrevne beslutninger på vegne av virksomheten.

 

 

Mest populære