Skip to main content

3 tips til reduserte strømkostnader

Mange bedrifter er lite bevisste når det gjelder valg av strømavtale. Men her er det mye å spare! Vi har samlet 3 tips til hvordan du kan redusere strømkostnadene.

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

I følge E24 ble 2019 det fjerde dyreste strømåret siden århundreskiftet, men likevel var strømregningene i snitt fem prosent lavere enn året før. Prisene er forventet å være lavere i år, men likevel advarer Forbrukerrådet mot ekstremt dyre strømavtaler. Selv om spotprisen på strøm har vært svært lav den siste måneden, betaler mange alt for mye for selve avtalen. Vi har derfor samlet tre tips til hva din bedrift kan gjøre for å spare penger på strømavtalen.

1: Sjekk hvilken strømavtale din bedrift har

Det er viktig å holde seg oppdatert på at man ligger på den beste mulige avtalen til enhver tid. Prisen på strøm varierer gjennom året, og det kan være vanskelig å vite hvilken avtale man skal velge og til hvilken tid. Det skilles gjerne mellom fast pris, variabel pris og spotpris. Fast pris er lik uavhengig av forbruk og marked. Denne avtalen kan lønne seg hvis du ønsker å budsjettere for de fremtidige kostnadene. Motsetningsvis vil variabel pris kunne forandre seg, men med et varsel på 14 dager i forveien. Denne er med andre ord forutsigbar, men følger til dels svingningene i markedet. Spotpris styres direkte av tilbud og etterspørsel, som gjør at det naturligvis vil være større svingninger. En slik avtale kan være gunstig over lang tid, fordi man er sikret å få med seg de lave prisene også.

Les også: Unngå møteromsløsningene som stjeler de ansattes tid

2: Vurder om din bedrift bør ha spotpris eller sikring gjennom vinteren

En tørr høst og kald vinter kan potensielt kunne sende strømprisene i været, men det kan også være motsatt dersom den blir mild og fuktig. Hvis man har lav likviditet og høyt strømforbruk kan det lønne seg å sikre seg gjennom vinterperioden. En sikring i vinterperioden går ut på at strømleverandøren sikrer prisen på kjøp av fremtidig strøm. Fordelen er derfor at man budsjetterer for fremtidige kostnader. Slik kan din bedrift unngå overraskende høye strømregninger, og slipper pristopper gjennom vinteren. Hvis bedriften har høy likviditet, og eventuelt lavt strømforbruk, kan spotpris være et alternativ gjennom vintersesongen. Bedrifter som tåler prissvingninger, vil dra nytte av eventuell nedgang i prisen gjennom perioden.

3: Gjennomfør en strømanalyse

Strøm er det samme uavhengig av hvem som leverer det. Det som skiller leverandørene er kun prisen du betaler for strømmen. Hvorfor skal du da betale mer enn nødvendig? Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid kan du få en gratis strømanalyse for din bedrift, for å synliggjøre besparelsene våre fremforhandlede rammeavtaler vil gi. Ditt nåværende forbruk og utgifter på strøm blir enkelt sammenlignet med hva du ville betalt gjennom vår avtale.

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

Mest populære