Gå til hovedsiden

3 tips til reduserte strømkostnader

Med de skyhøye strømprisene som kommer også denne vinteren, er det viktigere enn noen gang å ha en så god strømavtale som mulig. Her har vi samlet 3 tips til hvordan du kan redusere strømkostnadene dine nå og i fremtiden. 

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

Alle har fått med seg at strømprisene kommer til å være usedvanlig høye denne vinteren. Men der private husholdninger lenge har fått hjelp av kompensasjonsordningen, må bedrifter fremdeles betale full pris for strømavtalene sine. Dette rammet små og mellomstore bedrifter spesielt hardt i fjor, og er en like stor trussel for å ramme den daglige driften deres i år.

Ettersom det er store prisforskjeller blant leverandørene, kan være vanskelig å sette seg inn i strømmarkedet og vite hvilke vurderinger man bør ta når man velger strømavtale. Derfor har vi satt sammen 3 enkle tips til hvordan du kan få den billigste strømavtalen til din bedrift.

1: Sjekk hvilken strømavtale din bedrift har

Det er viktig å holde seg oppdatert på at man ligger på den beste mulige avtalen til enhver tid. Prisen på strøm varierer gjennom året, og det kan være vanskelig å vite hvilken avtale man skal velge og til hvilken tid. Det skilles gjerne mellom fastpris-, forvaltnings- og spotprisavtaler. 

Fastpris er en pris som er avtalt på forhånd for en gitt periode uavhengig av markedet for øvrig. Denne avtalen kan lønne seg hvis du ønsker å budsjettere for de fremtidige kostnadene. Motsetningsvis vil en forvaltningsavtale kunne forandre seg, men strømmen kjøpes ofte lang tid i forveien. Denne er med andre ord forutsigbar, men følger til dels forventede svingninger i markedet. Ulempen med fastpris- og forvaltningsavtaler er at de ofte har lang bindingstid ettersom strømmen er kjøpt fremover i tid. Spotpris derimot styres direkte av tilbud og etterspørsel, som gjør at det naturligvis vil være større svingninger. En slik avtale kan være gunstig over tid, fordi man er sikret å få med seg de lave prisene også. Spotprisavtaler har sjelden bindingstid.

Se: Strømavtaler for bedrifter via Visma Innkjøpssamarbeid

2: Vurder om din bedrift bør ha spotpris eller sikring gjennom vinteren

En tørr høst og kald vinter kan, som i år, sende strømprisene i været, men neste år kan det også bli motsatt dersom vinteren blir mild og fuktig. Hvis man har lav likviditet og høyt strømforbruk kan det lønne seg å sikre seg gjennom vinterperioden.

En sikring i vinterperioden går ut på at strømleverandøren sikrer prisen på kjøp av fremtidig strøm. Fordelen er derfor at man budsjetterer for fremtidige kostnader. Slik kan din bedrift unngå overraskende høye strømregninger, og slipper pristopper gjennom vinteren. Hvis bedriften har høy likviditet, og eventuelt lavt strømforbruk, kan spotpris være et alternativ gjennom vintersesongen. Bedrifter som tåler prissvingninger, vil dra nytte av eventuell nedgang i prisen gjennom perioden.

3: Gjennomfør en strømanalyse

Strøm er det samme uavhengig av hvem som leverer det. Det som skiller leverandørene er kun prisen du betaler for strømmen. Hvorfor skal du da betale mer enn nødvendig? Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid kan du få en gratis strømanalyse for din bedrift, for å synliggjøre besparelsene våre fremforhandlede rammeavtaler vil gi. Ditt nåværende forbruk og utgifter på strøm blir enkelt sammenlignet med hva du ville betalt gjennom vår avtale.

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

Mest populære