Gå til hovedsiden

3 tips til reduserte strømkostnader

Mange bedrifter er lite bevisste når det gjelder valg av strømavtale. Men her er det mye å spare! Vi har samlet 3 tips til hvordan du kan redusere strømkostnadene.

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

Ifølge E24 er strømprisene nå på et nytt rekordnivå. Kraftanalytiker Tore Reier Lilleholdt i Volue sier til E24 at årsaken til de høye prisene er en kombinasjon av tørt vært og høye priser i Europa. Nettavisen forklarer at utfordringen ligger i at de norske vannmagasinene har unormalt lite vann i seg, og at prisene derfor øker kraftig. Basert på utviklingen i strømprisene har vi samlet tre tips til hva din bedrift kan gjøre for å spare penger på strøm.

1: Sjekk hvilken strømavtale din bedrift har

Det er viktig å holde seg oppdatert på at man ligger på den beste mulige avtalen til enhver tid. Prisen på strøm varierer gjennom året, og det kan være vanskelig å vite hvilken avtale man skal velge og til hvilken tid. Det skilles gjerne mellom fastpris-, forvaltnings- og spotprisavtaler. Fastpris er en pris som er avtalt på forhånd for en gitt periode uavhengig av markedet for øvrig. Denne avtalen kan lønne seg hvis du ønsker å budsjettere for de fremtidige kostnadene. Motsetningsvis vil en forvaltningsavtale kunne forandre seg, men strømmen kjøpes ofte lang tid i forveien. Denne er med andre ord forutsigbar, men følger til dels forventede svingninger i markedet. Ulempen med fastpris- og forvaltningsavtaler er at de ofte har lang bindingstid ettersom strømmen er kjøpt fremover i tid. Spotpris derimot styres direkte av tilbud og etterspørsel, som gjør at det naturligvis vil være større svingninger. En slik avtale kan være gunstig over tid, fordi man er sikret å få med seg de lave prisene også. Spotprisavtaler har sjelden bindingstid.

Se: Strømavtaler for bedrifter via Visma Innkjøpssamarbeid

2: Vurder om din bedrift bør ha spotpris eller sikring gjennom vinteren

En tørr høst og kald vinter kan potensielt kunne sende strømprisene i været, men det kan også være motsatt dersom den blir mild og fuktig. Hvis man har lav likviditet og høyt strømforbruk kan det lønne seg å sikre seg gjennom vinterperioden. En sikring i vinterperioden går ut på at strømleverandøren sikrer prisen på kjøp av fremtidig strøm. Fordelen er derfor at man budsjetterer for fremtidige kostnader. Slik kan din bedrift unngå overraskende høye strømregninger, og slipper pristopper gjennom vinteren. Hvis bedriften har høy likviditet, og eventuelt lavt strømforbruk, kan spotpris være et alternativ gjennom vintersesongen. Bedrifter som tåler prissvingninger, vil dra nytte av eventuell nedgang i prisen gjennom perioden.

3: Gjennomfør en strømanalyse

Strøm er det samme uavhengig av hvem som leverer det. Det som skiller leverandørene er kun prisen du betaler for strømmen. Hvorfor skal du da betale mer enn nødvendig? Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid kan du få en gratis strømanalyse for din bedrift, for å synliggjøre besparelsene våre fremforhandlede rammeavtaler vil gi. Ditt nåværende forbruk og utgifter på strøm blir enkelt sammenlignet med hva du ville betalt gjennom vår avtale.

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

Mest populære