3 tips til reduserte strømkostnader

I Norge er strøm og strømtilgang en selvfølge. Mange bedrifter er derfor lite bevisste når det gjelder valg av strømavtale. Det tar tid og ressurser å orientere seg i markedet, og mange har derfor ikke mulighet til å foreta en nøye gjennomgang av hvilken avtale de faktisk har. Men her kan det være mye å spare!

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

2018 var preget av rekordhøye strømkostnader. NVE kan opplyse at innkjøpsprisen på strøm i snitt var 42 øre/kWh, som er en økning på 35 prosent fra året før. I 2019 startet vi året med svært høye strømpriser, men prisene har gått ned i 2. kvartal. På tross av at strømprisene er lavere enn tidligere i år er prisen 2 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2018.

På grunn av økte kull- og gasspriser har kostnaden for kraftproduksjon i Europa økt. Økt strømpris kan bidra til svekket kjøpekraft, fordi det er vanskelig å budsjettere for strømforbruket. Vi har samlet tre tips til hvordan din bedrift kan spare penger på strømavtalen.

1: Sjekk hvilken strømavtale din bedrift har

Det er viktig å holde seg oppdatert på at man ligger på den beste mulige avtalen til enhver tid. Prisen på strøm varierer gjennom året, og det kan være vanskelig å vite hvilken avtale man skal velge og til hvilken tid. Det skilles gjerne mellom fast pris, variabel pris og spotpris. Fast pris er lik uavhengig av forbruk og marked. Denne avtalen kan lønne seg hvis du ønsker å budsjettere for de fremtidige kostnadene. Motsetningsvis vil variabel pris kunne forandre seg, men med et varsel på 14 dager i forveien. Denne er med andre ord forutsigbar, men følger til dels svingningene i markedet. Spotpris styres direkte av tilbud og etterspørsel, som gjør at det naturligvis vil være større svingninger. En slik avtale kan være gunstig over lang tid, fordi man er sikret å få med seg de lave prisene også.

Les også: Unngå møteromsløsningene som stjeler de ansattes tid

2: Vurder om din bedrift bør ha spotpris eller sikring gjennom vinteren

En tørr høst og kald vinter kan potensielt kunne sende strømprisene i været, men det kan også være motsatt dersom den blir mild og fuktig. Hvis man har lav likviditet og høyt strømforbruk kan det lønne seg å sikre seg gjennom vinterperioden. En sikring i vinterperioden går ut på at strømleverandøren sikrer prisen på kjøp av fremtidig strøm. Fordelen er derfor at man budsjetterer for fremtidige kostnader. Slik kan din bedrift unngå overraskende høye strømregninger, og slipper pristopper gjennom vinteren. Hvis bedriften har høy likviditet, og eventuelt lavt strømforbruk, kan spotpris være et alternativ gjennom vintersesongen. Bedrifter som tåler prissvingninger, vil dra nytte av eventuell nedgang i prisen gjennom perioden.

3: Gjennomfør en strømanalyse

Strøm er det samme uavhengig av hvem som leverer det. Det som skiller leverandørene er kun prisen du betaler for strømmen. Hvorfor skal du da betale mer enn nødvendig? Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid kan du få en gratis strømanalyse for din bedrift, for å synliggjøre besparelsene våre fremforhandlede rammeavtaler vil gi. Ditt nåværende forbruk og utgifter på strøm blir enkelt sammenlignet med hva du ville betalt gjennom vår avtale.

Få en gratis og uforpliktende strømanalyse

0