Gå til hovedsiden

3 steg for å tilgjengeliggjøre data for alle

I dagens dataalder flyttes makten til de som sitter med mest informasjon, og makten blir sentralisert hos store selskaper som sitter på enorme mengder data. Så hvordan kan data bli tilgjengelig for alle? Sammen kan vi ta en tredelt tilnærming.

Tilgjengeliggjør data for alle

Flere har uttrykt bekymring og påpeker at informasjonen blir sentralisert og konsolidert hos færre og færre. Store selskaper som Google, Amazon, Apple og Facebook sitter på enorme datasentre, de deltar i kappløpet om data og AI, og overtar industri etter industri.

Når informasjon er makt er det opp til oss alle å skape arenaer som desentraliserer dataeierskap og gir makt til massene, og bidrar til at data blir brukt for å styrke demokrati, samarbeid, innovasjon, likestilling og fremgang.

Så hvordan kan data bli tilgjengelig for alle? I følge Qlik må vi som en del av et globalt samfunn ta en tredelt tilnærming:

1. Vedta forskrifter som holder data sikre, private og desentraliserte

GDPR er bare begynnelsen. Vi trenger en ny digital sosial kontrakt som adresserer våre rettigheter og forpliktelser når mennesker, organisasjoner og ting er koblet sammen med teknologi. Gartner spår at i løpet av 2023 vil mer enn 50 % av ledere fra ledende digitale bedrifter åpent diskutere teknologiens innvirkning på samfunnet. Faktisk vil alle ledende digitale selskaper ha en samfunnsmessig innvirkning.

2. Skap en utdannet valgkrets som velger opplyst lederskap

Hvis vi ønsker at informasjon skal være demokratisert, trenger vi en befolkning som kan forstå og bruke informasjon. Og for det trenger vi en endring i datakompetanse. Ledere overalt i næringslivet, samfunn og i regjering burde støtte den voksende datakunnskapen med ressurser og retningslinjer

3. Bygg en velfungerende infrastruktur for teknologi som drives av nettverk og distribusjon

Den nyeste generasjonen av data- og analyseplattformer må levere høy ytelse som lett kan skaleres til massene, og som gjør analytics tilgjengelig for alle mennesker og organisasjoner. I prosessen vil disse plattformene få innflytelse og verdi gjennom samarbeidskapasiteten og nettverkseffekten.

Dagens moderne BI-plattformer har hjulpet oss en del på veien. Fremover trenger vi en analytisk plattform som er bygget for å forhindre at makten blir konsolidert hos noen få, og utformet for å distribuere data, analyser og innsikt for de mange. I 2019 ser vi at denne trenden er voksende, etterhvert som teknologien gjør data tilgjengelig for alle mennesker og organisasjoner.

Mest populære