Oppfølging av sykefravær – kunsten å gjennomføre gode samtaler

Norske myndigheter ser hvor kostbart sykefravær er både for arbeidsgivere og for samfunnet som helhet. Utover de retningslinjer som foreligger, hva kan man gjøre for å hjelpe sykemeldte tilbake i jobb.