Styrets ansvar – personlig og ubegrenset

Kravene til styremedlemmer blir stadig strengere, og man eksponeres for rettslig pågang, både sivilrettslig og strafferettslig, dersom en ikke oppfyller de minimumskrav aksjeloven oppstiller.