Fem grunner til at en styreportal er verdifull

Admincontrols kunder melder om at tiden de bruker til forberedelse og distribusjon av styredokumenter kuttes betydelig etter overgangen til en styreportal.