Stordriftsfordeler med samlet kjøpekraft

Siden 2004 har Visma Innkjøpssamarbeid hjulpet Acando med å oppnå stordriftsfordeler på avtaler knyttet til bedriftens administrative innkjøp.