SkunkWorks – fremtidens innovasjon

Mitt siste traineeprosjekt handlet om å gå langt ut av den berømte boksen og innovere et av våre mange skytjenester. I et møte med sjefen fikk jeg høre at vi trengte litt “SkunkWorks” og at jeg fikk invitere de mest gærne folka jeg kjente (og ikke kjente) for å komme frem til de beste løsningene.