Korrupsjon eller kundepleie?

Hvor langt kan man gå i å gi eller motta «kundepleie» før man trår over grensen for ulovlig korrupsjon?